Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sledenje različicam SARS-CoV-2

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo v sodelovanju s KISLD UKC Ljubljana 1. 1. 2021 do 24. 10. 2021 s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 17.418 vzorcev, od tega je bilo 3166 genomov sekvenciranih v sodelovanju z ECDC. Od vseh sekvenciranih je 17.169 vzorcev iz leta 2021.

V zadnjem obdobju, od 18. 10. do 24. 10. 2021, smo uspešno sekvencirali 551 vzorcev, 422 iz sheme A, 125 vzorcev iz sheme C (naročilo epidemiologov) ter 4 vzorce iz sheme D (bolniki na intenzivni negi).

V vzorcih iz sheme A smo potrdili samo delta različico virusa SARS-CoV-2 (B.1.617.2 ter njene podlinije AY.4 do AY.47; n = 422; 100 %).

Različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja, od 18. 10. do 24. 10. 2021
AY.4-AY.41 so podlinije različice B.1.617.2 (delta). Te predstavljajo ločene klastre, ki sicer omogočajo zelo natančno sledenje različic virusa, vendar ne pomenijo nujno, da so biološko različne od B.1.617.2. Pangolin označuje linije samo s 4 mestno kodo. AY.4 tako predstavlja podlinijo delta različice B.1.617.2.4, AY.5 je B.1.617.2.5, itd.

Preostalih dveh različic s statusom VOC, beta (B.1.351) in gama (P.1), v obdobju od 18. 10. do 24. 10. 2021 nismo potrdili.

ECDC je nekaj različic umaknil s seznama različic, ki jih spremljamo (VOC: variants of concern oz. različice posebnega pomenaRazličico alfa (B.1.1.7 in  njene podlinije Q.1 do Q.8) je ECDC umaknil iz seznama VOC (zaradi drastičnega upada števila potrjenih primerov okužbe s to različico v EU/EEA prostoru).

NLZOH: različice skupaj

Med 17.169 vzorci iz leta 2021 (iz vseh shem) smo v NLZOH zaznali 98 različic virusa SARS-CoV-2.

Alfa različico (B.1.1.7 in njene podlinije Q.1 do Q.8 je ECDC umaknil s seznama VOC) smo do sedaj zaznali v 5.122 vzorcih.

Beta različico (B.1.351; status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, tri primere v gorenjski regiji v tednih 8 in 10 ter tri primere v podravski regiji v tednih 8, 11 in 14.

Gama različico (P.1,in podtip P.1.1, status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, v 8., 16., 18., 19. in 20. in 22. tednu.

Delta različico (B.1.617.2 in podlinije AY.4–AY.12, status: VOC) smo potrdili pri 7.366 osebah, 493 novih primerov poročamo v zadnji seriji sekvenciranja. Te vrednosti se nanašajo na vse vzorčne sheme, A, B, C in D. Naraščanje pojavnosti različice delta spremljamo na podlagi sheme A, za katero so deležne zastopanosti po tednih prikazane na spodnjem grafu.

Deležna zastopanost različice delta (B.1.617.2 in podlinij AY.4-AY.12) po tednih


Kapa različico (B.1.617.1, ECDC umaknil iz seznama VUI) smo do sedaj potrdili pri 1 osebi.  

Eta različico (B.1.525, ECDC umaknil iz seznama VUI) smo do sedaj potrdili pri 25 osebah iz 5 različnih regij, največ iz gorenjske regije.

Različico B.1.1.318 (status:VUI) smo do sedaj zaznali v 5 primerih, vsi iz jugovzhodne regije.

Jota različico (B.1.526, ECDC umaknil s seznama VUM), smo potrdili pri 5 osebah.

C.36.3 (status: VUI), pretežno evropska linija. Do sedaj smo potrdili 11 primerov. Večina (n=10) primerov je iz obalno-kraške regije, en primer je iz gorenjske statistične regije.

Mu različica (B.1.621,status: VUI) različica prvič potrjena januarja 2021 v Kolumbiji. Do sedaj smo potrdili 1 primer te različice, v savinjski regiji.

NLZOH in IMI: različice skupaj

V spodnji tabeli so predstavljene skupna števila potrjenih primerov različic posebnega pomena (VOC) in različic, ki jih podrobneje spremljamo (VUI), ter števila iz zadnje serije za NLZOH.

Spremljanje pomembnih različic; skupaj ter 38. poročilo NLZOH

Skupaj z IMI smo do sedaj v Sloveniji potrdili 14.948 primerov delta različice in 11 primerov delta+ različice, 29 primerov beta različice in 9 primerov gama različice. Različico eta smo potrdili v 48 primerih, različico joto v 7 primerih in različico B.1.1.318 v 20 primerih.

Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v NLZOH pozivamo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, da se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

Poročilo NLZOH in KISLD UKC Ljubljana za teden od 18. 10. do 24. 10. 2021

Poročilo IMI za teden od 18. 10. do 24. 10. 2021

V sodelovanju z GISAID smo pripravili animacijo, ki je dostopna na tej povezavi in omogoča različne možnosti pregledovanja razširjenosti različic virusa v Sloveniji. Več

Nacionalna strategija sledenja znanim in novim različicam
Sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji izvajamo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content