Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sledenje različicam SARS-CoV-2

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo v sodelovanju s KISLD UKC Ljubljana od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2022 s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 32.427 vzorcev, od tega je bilo 7.964 genomov sekvenciranih v sodelovanju z ECDC. Od vseh sekvenciranih je 4.711 vzorcev iz leta 2022.

V zadnjem obdobju, od 7. 2. 2022 do 12. 2. 2022, smo uspešno sekvencirali genomska zaporedja 706 vzorcev, 546 vzorcev iz sheme A, 143 vzorcev iz sheme C (naročila epidemiologov, reinfekcije) ter 17 vzorcev iz sheme D (bolniki na enoti intenzivne terapije, EIT/OIIM).

V vzorcih iz sheme A smo dokazali 2 različici virusa SARS-CoV-2, različico omikron (B.1.1.529 ter podlinije BA.1, BA.1.1 in BA.2; n = 545, 99,8 %) ter različico delta (B.1.617.2 ter njene podlinije AY; n = 1, 0,2 %)

V spodnji tabeli so predstavljene različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja, od 7. 2. do 12. 2. 2022.

Različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja, od 7. 2. do 12. 2. 2022

Preostalih dveh različic s statusom VOC, beta (B.1.351) in gama (P.1), v zadnjem obdobju rednega sekvenciranja nismo potrdili.

NLZOH: različice skupaj

Med 31.891 vzorci iz leta 2021 in 2022 (iz vseh shem) smo dokazali 160 različic virusa SARS-CoV-2, vključno s podlinijami različice omikron (n=4), delta (n=87) in alfa (n=2).

Alfa različico (B.1.1.7 in njene podlinije Q.1 do Q.8 je ECDC umaknil s seznama VOC) smo zaznali v 5.122 vzorcih.

Beta različico (B.1.351; status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, tri primere v gorenjski regiji v tednih 8 in 10 ter tri primere v podravski regiji v tednih 8, 11 in 14.

Gama različico (P.1,in podtip P.1.1, status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, v 8., 16., 18., 19. in 20. in 22. tednu.

Delta različico (B.1.617.2 in podlinije AY.4–AY.127, status: VOC) smo potrdili pri 16.376 osebah, 130 novih primerov poročamo v zadnji seriji sekvenciranja.

Različico omikron (B.1.1.529 ter podlinije BA.1, BA.1.1 in BA.2) smo s sekvenciranjem do sedaj potrdili pri 5.458 osebah, 665 novih primerov smo potrdili v zadnji seriji sekvenciranja (vse sheme).
Podlinijo BA.2 smo do sedaj potrdili pri 81 osebah, 47 novih primerov poročamo v zadnji seriji sekvenciranja.   

Naraščanje pojavnosti različice omikron spremljamo na podlagi sheme A, za katero so deležne zastopanosti po tednih prikazane na spodnjem grafu.

Deležna zastopanost različice omikron po tednih.
Samo shema A

Spodnji graf prikazuje deležno zastopanost [%] posameznih različic SARS-CoV-2 po tednih (shema A). S stolpiči so prikazani deleži sekvenciranih SARS-CoV-2 PCR pozitivnih vzorcev.  *Med 18. 1. in 6. 2. 2022 (tedni 3 do 5) smo sekvencirali v omejenem obsegu, izven definiranih shem, zato rezultati niso nujno reprezentativni.  

Deležna zastopanost [%] posameznih različic SARS-CoV-2 po tednih (shema A).

NLZOH in IMI: različice skupaj

V spodnji tabeli so predstavljena skupna števila (NLZOH + IMI) s sekvenciranjem potrjenih primerov različic posebnega pomena (VOC) ter števila primerov iz zadnje serije za NLZOH.

Spremljanje pomembnih različic; 51. poročilo NLZOH ter skupaj NLZOH in IMI

Skupaj z IMI smo do sedaj v Sloveniji potrdili 29.842 primerov delta različice in 11 primerov delta+ različice, 9.607 primerov omikron različice, 29 primerov beta različice ter 9 primerov gama različice. Različico eta smo potrdili v 48 primerih, različico joto v 7 primerih in različico B.1.1.318 v 20 primerih.

Poročilo NLZOH in KISLD UKC Ljubljana za teden od 7. 2. 2021 do 12. 2. 2022

Poročilo IMI 31. 1. 2022 do 6. 2. 2022

V sodelovanju z GISAID smo pripravili animacijo, ki je dostopna na tej povezavi in omogoča različne možnosti pregledovanja razširjenosti različic virusa v Sloveniji. Več

Nacionalna strategija sledenja znanim in novim različicam
Sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji izvajamo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content