Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sledenje različicam SARS-CoV-2

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) smo v sodelovanju s KISLD UKC Ljubljana od 1. 1. 2021 do 20. 8. 2022 s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 40.389 vzorcev. Od tega je bilo 26.204 genomov sekvenciranih v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in 8.509 genomov v sodelovanju z ECDC. Od vseh sekvenciranih je 12.376 vzorcev iz leta 2022.

V zadnjem obdobju, od 7. 8. 2022 do 20. 8. 2022, smo uspešno sekvencirali genomska zaporedja 412 vzorcev, vse iz sheme A. V vseh vzorcih je bila prisotna različica omikron.  

V spodnji tabeli so predstavljene različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja.

Različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja,
od 7. 8. do 20. 8. 2022.

NLZOH: različice skupaj

Med 39.832 vzorci iz let 2021 in 2022 (iz vseh shem) smo dokazali 236 različic virusa SARS-CoV-2, vključno s podlinijami različice omikron (n=78), delta (n=89) in alfa (n=2).

Alfa različico (B.1.1.7 in njene podlinije Q.1 do Q.8 je ECDC umaknil s seznama VOC) smo zaznali v 5.122 vzorcih.

Beta različico (B.1.351; status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, tri primere v gorenjski regiji v tednih 8 in 10 ter tri primere v podravski regiji v tednih 8, 11 in 14.

Gama različico (P.1,in podtip P.1.1, status: VOC) smo do sedaj potrdili pri šestih osebah, v 8., 16., 18., 19. in 20. in 22. tednu.

Delta različico (B.1.617.2 in podlinije AY.4–AY.129, status: VOC) smo potrdili pri 16.524 osebah.

Različico omikron (B.1.1.529 ter podlinije BA.x) smo s sekvenciranjem do sedaj potrdili pri 13.108 osebah, 412 novih primerov smo potrdili v zadnji seriji sekvenciranja (vse sheme).

Podlinijo BA.1 (BA.1.x) (VOC) smo do sedaj potrdili pri 7.518 osebah.
Podlinijo BA.2 (BA.2.x) (VOC) smo do sedaj potrdili pri 3.130 osebah, 1 nov primer poročamo v zadnji seriji sekvenciranja.
Podlinijo BA.4, (VOC) smo potrdili pri 109 osebah, 12 novih primerov poročamo v tej seriji sekvenciranja.
Podlinijo BA.5 (VOC) smo potrdili pri 2.006 osebah, 399 primerov poročamo v zadnji seriji sekvenciranja.

Naraščanje pojavnosti različice omikron spremljamo na podlagi sheme A, za katero so deležne zastopanosti po tednih prikazane na spodnjem grafu.

Deležna zastopanost različice omikron po tednih.
Samo shema A

Spodnji graf prikazuje deležno zastopanost [%] posameznih različic SARS-CoV-2 po tednih (shema A). S stolpiči so prikazani deleži sekvenciranih SARS-CoV-2 PCR pozitivnih vzorcev.  *Med 18. 1. in 6. 2. 2022 (tedni 3 do 5) smo sekvencirali v omejenem obsegu, izven definiranih shem, zato rezultati niso nujno reprezentativni.  

Deležna zastopanost [%] posameznih različic SARS-CoV-2 po tednih (shema A).

Poročilo NLZOH in KISLD UKC Ljubljana za teden od 7. 8. 2022 do 20. 8. 2022

Poročilo IMI 18. 7. 2022 do 24. 7. 2022

V sodelovanju z GISAID smo pripravili animacijo, ki je dostopna na tej povezavi in omogoča različne možnosti pregledovanja razširjenosti različic virusa v Sloveniji. Več

Nacionalna strategija sledenja znanim in novim različicam
Sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji izvajamo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content