Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sodelovanje v raziskovalnem projektu »Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti interne vodovodne napeljave (IVN)«

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano skupaj s projektnima partnerjema Zavodom za gradbeništvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, sodeluje pri raziskovalnem projektu »Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti interne vodovodne napeljave (IVN)«, namen katerega je pripraviti predlog navodil za obvladovanja tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti IVN  in izdelati splošno analizo tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti IVN v Sloveniji ter pripraviti predlog preskušanj pitne vode na vsebnosti svinca, legionele in morebitnih drugih relevantnih onesnaževal. V okviru tega projekta želimo z analizo podatkov o uporabljenih materialih v  interni vodovodni napeljavi in rezultati preskušanj vzorcev pitne vode preveriti vpliv materialov v IVN na kakovost pitne vode in oceniti tveganje za zdravje ljudi v povezavi z IVN.  

Rezultati raziskave bodo služili predvsem za obvladovanje teh tveganj in predlaganje ukrepov.

Projekt sofinancirajo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP).

Vabimo vas, da se pridružite naši raziskavi in izpolnite vprašalnika dosegljiva na naslednji povezavi:

Vprašalnik s področja preprečevanja legioneloz: https://anketa.nijz.si/a/5e79caf6

Vprašalnik s področja zniževanja koncentracij svinca: https://forms.gle/sZpvzBv2bBwiqiXi7

Vljudno vas prosimo, da vprašalnik(a) izpolnite do 11. 12. 2023.

Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje kvalitete pitne vode. Za namen raziskave so ključnega pomena veljavni in zanesljivi rezultati. Na veljavnost in zanesljivost rezultatov vpliva tudi pravilen odvzem in ravnanje z vzorcem od odvzema do predaje in sprejema v laboratorij. V kolikor bi želeli rezultate analiz uporabiti za pripravo ocen tveganj internih vodovodnih napeljav, mora biti  odvzem vzorca izveden s strani usposobljene osebe po akreditirani metodi. Zato je priporočljivo, da odvzem vzorcev izvede za to usposobljena oseba NLZOH. V primeru sodelovanja v raziskavi v NLZOH nudimo 10% popust na odvzem in analize vaše pitne vode na prisotnost kovin ali legionele. Popust velja za vzorce, ki jih boste naročili omogočili ali organizirali ustrezni odvzem ali dostavili v naš laboratorij v času do zaključka zbiranja podatkov ankete v okviru projekta, to je do dne 13. 11. 2023 in če boste ob naročilu navedli, da se dobljeni rezultati preskušanj na vaših vzorcih lahko uporabijo za namen projekta. Povezava do navodil.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na pitna.voda@zag.si.

Cenimo vašo podporo in sodelovanje.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content