Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Spremljanje alergenega cvetnega prahu

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano spremljamo obremenitev zraka s cvetnim prahom vse dni v letu na štirih merilnih postajah, v Izoli, Ljubljani, Mariboru in Lendavi.  Dnevne meritve so osnova za pripravo aktualnih napovedi  in oceno teže sezone ter spremljanje morebitnih sprememb v daljšem časovnem obdobju.

Pričakovana sezona cvetnega prahu

Najvišje dnevne obremenitve merimo konec marca in v aprilu, takrat poteka sezona breze, sočasno je v zraku tudi cvetni prah gabra.

Sistematično spremljanje obremenitve zraka omogoča opazovanje poteka sezone cvetnega prahu na območju, ki ga pokriva merilna postaja. Koledar cvetnega prahu, ki je objavljen na spletni strani NLZOH, prikazuje informacijo o začetku, trajanju in zaključku pričakovanega pojavljanja cvetnega prahu posameznih vrst rastlin. Koledarji so izdelani za posamezne merilne postaje, ker se področja meritev med seboj ločijo po vegetaciji, klimatskih razmerah, reliefu, vremenu in ne nazadnje po antropogenem vplivu na okolje.

Koledar cvetnega prahu dobro definira pričakovano obdobje, ko se določena vrsta cvetnega prahu pojavlja v zraku. Največja nihanja so opazna na začetku sezone pojavljanja cvetnega prahu in v višini povprečnih dnevnih obremenitev ter s tem povezani teži sezone.

Dejanske meritve

Na začetek sproščanja zrn vplivajo pretekle in trenutne vremenske razmere, predvsem temperatura zraka. V celinski Sloveniji se sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu začne s cvetenjem leske in jelše. Meritve na merilni postaji v Lendavi kažejo, da smo v zadnjih petih letih zabeležili najzgodnejši začetek cvetenja leske v letu 2018, ko se je sezona začela že v prvem tednu januarja, leto prej šele v drugi polovici februarja. Najzgodnejšo sezono jelše beležimo 24. januarja 2018, najpoznejšo pa 21. februarja 2017.

Začetek sezon leske in jelše na merilni postaji Lendava, 2017-2021.

Teža sezone

V aerobiologiji oceno teže sezone ponazorimo v obliki letnega seštevka dnevnih obremenitev. To je količina cvetnega prahu, ki je bila registrirana v enem letu. Na letni seštevek vpliva jakost cvetenja rastlin, velikost vira cvetnega prahu, tip vegetacije in vremenske razmere pred in med cvetenjem.

Cvetni prah breze je ob travah eden najpomembnejših virov alergenov cvetnega prahu pri nas. Glede letnega seštevka cvetnega prahu breze v obdobju 2017-2021 izstopa leto 2021, ko smo v Ljubljani in Mariboru zabeležili dva do trikrat manj cvetnega prahu breze kot leto prej. V aprilu 2021, v času cvetenja breze, hladno vreme in padavine niso bile naklonjene sproščanju cvetnega prahu v zrak. V Primorju vsako leto zaznamo le malo cvetnega prahu breze, saj je na tem območju rastlina redka, večino zrn ob najbolj obremenjenih dneh prinese veter s celine.

Primerjava letnih seštevkov za cvetni prah breze v Izoli, Ljubljani in Mariboru, 2017-2021 (za leto 2020 podatki za Izolo niso na voljo).

Razlike v dnevnih obremenitvah

Med leti opažamo tudi velike razlike v višini povprečnih dnevnih obremenitev. Ob spremljanju poteka sezone cvetnega prahu breze v Ljubljani smo v letu 2020 zabeležili kar 10 dni z dnevno obremenitvijo nad 200 zrn/m³, v letu 2021 pa so bile tako visoke vrednosti zaznane le dvakrat.

Primerjava povprečnih dnevnih obremenitev s cvetnim prahom breze v Ljubljani, 2020-2021.

Podatke o dnevnih koncentracijah, ki jih merimo na štirih lokacijah, lahko preverite na Semafor obremenitve zraka v preteklem tednu, predviden razvoj stanja za naslednje dni pa tukaj.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content