Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Svetovni teden antibiotikov 18. – 24. november 2023

Tema letošnjega Evropskega dneva antibiotikov je “Cilji mikrobne odpornosti: kako jih lahko dosežemo do leta 2030?” Tema poudarja cilje, ki so v priporočilu Sveta Evrope, objavljenem v juniju 2023 in opredeljujejo zmanjšano in preudarnejšo rabo antibiotikov ter zmanjševanje deleža določenih proti antibiotikom odpornih bakterij do leta 2030.

 Cilji na nivoju EU /EGP do leta 2030 (glede na izhodišče, leto 2019):

  • 5 % zmanjšanje incidence okužb krvi z bakterijo Klebsiella pneumoniae, odporno proti karbapenemom;
  • 15 % zmanjšanje incidence okužb krvi s proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus (MRSA);
  • 10 % zmanjšanje incidence okužb krvnega obtoka z bakterijo Escherichia coli , odporno proti cefalosporinom tretje generacije (v tej skupini prevladujejo bakterije Escherichia coli z encimi beta-laktamazami razširjenega spektra, ESBL);
  • 20 % zmanjšanje skupne porabe antibiotikov pri ljudeh.

Cilji so opredeljeni tudi za vsako državo posebej glede na razmere, ki so bile v letu 2019.

Cilji za Slovenijo do leta 2023 so tako:

  • zmanjšanje incidence okužb krvi z bakterijo Klebsiella pneumoniae, odporno proti karbapenemom za 2 %;
  • zmanjšanje incidence okužb krvnega obtoka z bakterijo Escherichia coli , odporno proti cefalosporinom tretje generacije za 10 %;
  • zmanjšanje incidence okužb krvnega obtoka z bakterijo MRSA za 6 %;
  • zmanjšanje skupne porabe antibiotikov pri ljudeh za 9 %.

Zagotavljanje, da je vsaj 65 % celotne porabe antibiotikov pri ljudeh iz skupine ‘Access’ velja za vse države EU /EGP.

Ključna sporočila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje okužb

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje okužb (ECDC) je ob Evropskem dnevu antibiotikov izdal opozorila oziroma ključna sporočila glede na določene segmente v zdravstvu ter tudi glede samozdravljenja s protimikrobnimi zdravili splošne javnosti.

Vedno večja odpornost na antibiotike ogroža sedanjo in prihodnjo učinkovitost antibiotikov. Povečevanje števila bakterij, odpornih proti antibiotikom, bi bilo mogoče obvladati s spodbujanjem omejene in ustrezne rabe antibiotikov pri bolnikih v primarnem zdravstvu. Ključna sporočila za zdravstvene delavce v primarnem zdravstvu .

 V obdobju 2016–2017 je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) usklajeval drugo raziskavo točkovne prevalence okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, in o uporabi protimikrobnih zdravil v evropskih bolnišnicah za akutno oskrbo in tretjo raziskavo točkovne prevalence o razširjenosti okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ter o uporabi protimikrobnih zdravil v evropskih ustanovah za dolgotrajno oskrbo. Na celotno porabo pomembno vpliva tudi predpisovanje protimikrobnih zdravil  v bolnišnicah.

Sporočilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje okužb je namenjeno torej predpisovalcem protimikrobnih zdravil v bolnišnicah, zdravnikom in vodstvu ustanov za dolgotrajno oskrbo ter negovalnemu osebju v zdravstvenih ustanovah.

Skupaj pa so zbrana tudi vsa ključna sporočila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje okužb (ECDC) ob Evropskem dnevu antibiotikov.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content