Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Svetovni teden vode 2021

Ob Svetovnem tednu vode 2021, ki kot virtualni dogodek poteka od 23. do 27. avgusta v Stockholmu, se je Darja Repnik, strokovnjakinja NLZOH za vode, za Radio Maribor pogovarjala o kakovosti pitne vode in kopalnih voda v Sloveniji ter kaj lahko posamezniki naredimo, da nam bodo vodni viri služili trajnostno.

Kakovost pitne vode v Sloveniji je zelo dobra in se še izboljšuje, kar kaže vedno nižji delež neskladnih vzorcev. Prav tako je za zdaj pitne vode v Sloveniji dovolj.  Posamezna pomanjkanja se pojavljajo na območjih kraškega terena in območjih, kjer so viri pitne vode površinski, in pa na območju Goričkega.

V Sloveniji je zakonsko urejena tudi skrb za kakovost kopalnih voda. Na naravnih kopališčih in kopalnih območjih je v povprečju na kopalno sezono, ki traja na celinah od 15. junija do 31. avgusta, in na morju od 1. junija do 15. septembra skladnih več kot 90 % vzorcev. Pri teh vodah se preverja prisotnost mikrobioloških parametrov, ki so pokazatelj fekalnega onesnaženja ter prisotnost večjih predmetov, kot so plavajoči odpadki, steklo, plastika, gume itd. Preverimo tudi prisotnost morebitnih pen, cvetenje alg in prisotnost oljnega filma. Večjih neskladij oziroma odstopanj od zahtev pravilnikov v tej sezoni ni bilo zaznanih. Zabeležena so bila le posamezna odstopanja. Tudi kakovost bazenskih kopalnih voda  pri nas je zelo dobra.

Pomembno je, da z vsakodnevnim odgovornim ravnanjem skušamo prispevati k varovanju celotnega vodnega okolja in prispevamo k ohranjanju tako količinskega kot kakovostnega stanja naše pitne vode. V prvi vrsti z racionalno rabo vode, z ureditvijo komunalne infrastrukture. Za zalivanje vrta in pranje avtomobila lahko uporabljamo deževnico. Pri uporabi različnih sredstev za čiščenje pozorno preberemo deklaracijo in skušamo uporabljati ekološka sredstva.
Kupujmo oblačila iz naravnih materialov. Bodimo pazljivi pri uporabi zdravil. Zaradi staranja prebivalstva se vedno pogosteje in v vedno večjih količinah uporabljajo različna zdravila, ki zaradi neodgovornega ravnanja končajo v odtokih in straniščih. Stranišča ne uporabljajmo kot koš za odpadke, vanj ne zlivajmo olja, zdravil in drugih nevarnih snovi.

Stockholmski mednarodni inštitut za vodo, ki je pripravil Svetovni teden vode 2021, ki je izjemno drugačen od vseh prejšnjih, poudarja vlogo vode v času podnebnih sprememb in opozarja na  resnost situacije, s katero se soočamo – v desetletju moramo prepoloviti izpuste ogljikovega dioksida, obnoviti degradiran naravni svet in doseči cilje trajnostnega razvoja, kar zahteva veliko transformacijo vseh sektorjev družbe.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content