Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Vzorčenja na morju

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano vzorči in spremlja kakovost različnih voda, med drugim tudi morskih kopalnih voda. Vzorčenja potekajo bodisi redno in sistematično, bodisi po naročilu zaradi različnih vzrokov ali izjemnih dogodkov.

Kakovost morske kopalne vode spremljamo vzdolž celotne Slovenske obale. Določenih je 21 kopalnih voda in vsaka kopalna voda ima vsaj eno merilno mesto, skupaj imamo 30  odvzemnih mest. V letošnjem letu je Ministrstvo za okolje in prostor dodalo na seznam morskih kopalnih voda še dve novi merilni mesti (Hotel Piran in Rt Seča).

V NLZOH odvzeme izvajamo na točno določenih koordinatah iz plovila, vzorčenje pa v času kopalne sezone od 1.6. do 15. 9. izvajamo vsakih 14 dni. Na eno kopalno sezono izvedemo 8 vzorčenj. Prvo vzorčenje na morju vedno izvedemo v maju, še preden se kopalna sezona začne. Tako pridobimo preliminarno stanje morske kopalne vode pred začetkom kopalne sezone.

Naravna kopališča in kopalna območja

V Sloveniji kopalne vode delimo na naravna kopališča in kopalna območja. Imamo 14 naravnih kopališč in 7 kopalnih območij. Med seboj se delijo glede na urejenost.

Naravna kopališča so urejena in omejena s plovci. Vsako naravno kopališče ima reševalca iz vode in prvo pomoč. Urejen je tudi dostop v vodo in z ležalniki in senčniki poskrbljeno za udobje kopalcev.

Na kopalnih območjih se kopamo bolj v naravnem okolju, kjer ni urejenih dostopov v morje in tudi ne reševalcev iz vode. Ker akvatorij ni omejen, so kopalci zaprošeni, da se kopajo le 150 m od obale, kjer so postavljeni rumeni plovci,  ki barkam prepovedujejo plutje in sidranje znotraj kopalnega območja.

Analize 

Na vseh merilnih mestih se opravi osnovno preskušanje kopalnih voda, ki vključuje terenske meritve temperatura zraka in vode, pH vrednost, prosojnost.  Ob vsakem vzorčenju se izvede še organoleptičen pregled morebitnega onesnaženja z ostanki katrana, mineralnimi olji, fenoli, detergenti ali drugimi tekočimi in trdimi odpadki, kot so steklo, plastika, pločevinke in drugo.  
V sklopu senzoričnega preskušanja ocenimo spremembo barve in vonja vode ter izvedemo presojo prisotnosti površinske gošče in prekomerne razrasti makroalg. Odvzamemo vzorec na mikrobiološko preskušanje. Vzorčenje kopalne vode na mikrobiološka parametra se izvede z zajemom morske kopalne vode vsaj 30cm pod gladino.

Vzorci se v čim krajšem času dostavimo v laboratorij v hladilni torbi, da se zagotovi zaščita pred sončno svetlobo in ustrezno hlajenje. V laboratoriju določamo mikrobiološke parametre (E. coli in Intestinalni enterokoki). Preverjamo prisotnost morebitnega fekalnega onesnaženja.

Rezultate analiz lahko spremljamo na samem kopališču, ko preko table s kodo odčitamo rezultat analize posamične kopalne vode oziroma jih lahko še pred odhodom na kopališče preverite karto kopalnih voda na povezavi http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content