Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Zelene alge v laboratoriju

Zelena alga Raphidocelis subcapitata je sladkovodna zelena mikroalga, ki je precej občutljiva na prisotnost strupenih snovi, vključno s kovinami. Ima ukrivljen in zvit videz v obliki srpa in jo običajno najdemo v enocelični obliki. Dolžina celice je med 8 in 14 µm in širina med 2 in 3 µm. Ker 9ima vsesplošno razširjenost, se zelo dobro obnese kot testni organizem v ekotoksikoloških preiskavah za ugotavljanje strupenosti za vodno okolje. Lahko se uporablja tudi kot bioindikator za oceno ravni hranil v sladkovodnih okoljih.

Zakaj jih uporabljamo v NLZOH?

V NLZOH z zelenimi algami izvajamo ekotoksikološke teste strupenosti za vodne vzorce. Testiramo okoljske vzorce, na primer odpadne vode, površinske vode, izcedne vode z deponij, izlužke sedimentov in odpadkov ter tudi kemikalije, pesticide, farmacevtske učinkovine. Rezultati teh bioloških testiranj se uporabljajo ob ugotavljanju skladnosti z okoljsko zakonodajo v primeru odpadnih vod in pri ocenah tveganja za okolje.

Kako jih gojimo?

Zelene alge gojimo v rastni komori v raztopini testnega medija, ki vsebuje vsa potrebna hranila in mikroelemente za rast alg. Alge v rastni komori so 16 ur na dan izpostavljene svetlobi intenzitete 5000 luxov, temperatura v komori je 20 ºC. Za testiranje uporabimo organizme v fazi eksponentne rasti in spremljamo učinke na rast s spremljanjem biomase alg. Količino biomase tekom testiranja spremljamo z luminometrom Perkin Elmer Victor 3.

Zanimivost

Zelene alge so preprosto zgrajene rastline, ki ne razvijejo cvetov in semen, večina jih živi v vodi. Nimajo razvitih organov, značilnih za višje razvite rastline (listov, stebla in korenin), temveč imajo preprosto zgrajeno telo, imenovano steljka. Številne vrste alg so enocelične in jih lahko opazimo samo z mikroskopom.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content