Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov ob uporabi GPS sistema


1. Obvestilo po 13. členu GDPR Evidenca podatkov v zvezi s službenim vozilom z uporabo sistema sledenja s satelitskim navigacijskim sistemom

2. Obvestilo po 13. členu GDPR Evidenca podatkov za obračun potnega naloga z uporabo sistema sledenja s satelitskim navigacijskim sistemom


OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V EVIDENCI PODATKOV O SLUŽBENIH VOZILIH
Z UPORABO SISTEMA SLEDENJA VOZIL S SATELITSKIM NAVIGACIJSKIM SISTEMOM ( GPS )

***


 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Naziv: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ( NLZOH ),

Naslov: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, telefon: 024500253, elektronska pošta: info@nlzoh.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

Telefon: 053308604
e-pošta: vlasta.likar@nlzoh.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Optimizirati poslovne procese, racionalizirati in bolje načrtovati delo, optimizacija voznega parka, zmanjšanje stroškov vzdrževanja in porabe goriva ter posledično racionalnejša in učinkovitejša poraba javnih sredstev, v izjemnih primerih pa z vpogledom v trenutno lokacijo tudi reševanje morebitnih zapletov ( npr. okvare ali odtujitve vozila, opreme, materiala, blaga in dokumentov )

V ta namen sistem omogoča spremljanje sledečih podatkov v zvezi z vozilom:

• Oznaka vozila
• Lokacija vozila
• Hitrost vozila
• Količina goriva
• Število kilometrov na števcu
• Obrati motorja

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

 • Obrazložitev zakonitih interesov:

• Varovanje premičnega premoženja ( vozila in opreme v vozilu )
• Optimizacija voznega parka in njegovega vzdrževanja
• Zmanjševanje CO2 emisij
• Racionalnejša in učinkovitejša poraba javnih sredstev

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

pooblaščeni zaposleni, pogodbeni obdelovalec, ki skrbi za delovanje sistema

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

1 leto

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

• Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico:
• Zahtevati dostop do osebnih podatkov;
• Zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov
• Zahtevati izbris osebnih podatkov
• Zahtevati omejitev obdelave

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Obdelava ne temelji na privolitvi

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Informacije o tem:

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da
• ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da, zagotovitev osebnih podatkov je potrebna zaradi uresničevanja obveznosti iz delovnega razmerja.

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.


OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V EVIDENCI PODATKOV ZA OBRAČUNAVANJE POTNEGA NALOGA
Z UPORABO SISTEMA SLEDENJA VOZIL S SATELITSKIM NAVIGACIJSKIM SISTEMOM ( GPS )

***


 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Naziv: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ( NLZOH ),
Naslov: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, telefon: 024500253, elektronska pošta: info@nlzoh.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

Telefon: 053308604
e-pošta: vlasta.likar@nlzoh.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Optimizacija poslovnih procesov z uporabo tehnologije GPS, ki omogoča hitrejšo obdelavo podatkov.

V ta namen sistem pošlje v kadrovski sistem prilogo k potnemu nalogu – izpis opravljenega dela in relaciji službenega vozila. Izpis opravljenega dela in relacij zajema:

1. Opravljene relacije:

– datum službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– čas službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– relacija službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– stanje števka službenega vozila
– prevoženi kilometri službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena

2. Delovni izkaz:

– datum službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– čas službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– vrsta dela – opis službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– lokacija službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– navedba stranke službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– opis (npr. sestanek, izobraževanje, vzorčenje, službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena
– opomba službenega potovanja/službenega izobraževanja/terena

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

 • Obrazložitev zakonitih interesov:

Upravljavec si prizadeva za optimizacijo poslovnih procesov, ki jo omogoča razvoj tehnologije GPS, saj ta omogoča:

– brezpapirno obdelavo celovitega procesa potnih nalogov;
– zmanjšanje ročnih popravkov v evidenci delovnega časa;
– povezavo s kadrovskim sistemom glede poročanja o opravljeni službeni poti.

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

pooblaščeni zaposleni za obračun potnega naloga, pogodbeni obdelovalec, ki skrbi za delovanje sistema

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

1 dan oziroma do prevzema podatkov v kadrovski sistem

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

◦ Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico:
◦ Zahtevati dostop do osebnih podatkov;
◦ Zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov
◦ Zahtevati izbris osebnih podatkov
◦ Zahtevati omejitev obdelave

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Obdelava ne temelji na privolitvi

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Informacije o tem:

◦ ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da
◦ ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:
Da, zagotovitev osebnih podatkov je potrebna zaradi uresničevanja obveznosti iz delovnega razmerja.

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Naziv: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ( NLZOH ),

Naslov: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, telefon: 024500253, elektronska pošta: info@nlzoh-si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

Telefon: 053308604
e-pošta: vlasta.likar@nlzoh.si

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content