Oddelki z enotami:

Pravno kadrovska služba z naslednjimi področji dela

Pravne zadeve
Ravnanje s človeskimi viri
Javna naročila

Tehnična služba z naslednjimi področji dela

Nabava
Vzdrževanje
Investicije
Varnost pri delu

Finančno-računovodska služba z naslednjimi področji dela

Finance
Računovodstvo

Služba za informatiko

Sistemska administracija
Podpora uporabnikom
Projekti razvoja
lnformacijska varnost

Projektna pisarna

V okviru NLZOH delujejo še

Svetovalec za ekonomiko in trženje
Predstavnik vodstva za kakovost in zagotavljanje kakovosti
Tajništvo direktorja