Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

PARC

Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij)

Naslov projekta: Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij)

Uradna spletna stran projekta: https://www.eu-parc.eu/

Družbena omrežja projekta: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

Opis projekta:

Projekt PARC združuje 200 partnerskih organizacij iz 28 evropskih držav ter številne strokovnjake s celega sveta. Glavni namen projekta je spodbujanje inovacij pri procesu ocen tveganja kemikalij, ki bodo prispevale k trajnostni rabi in upravljanju s kemikalijami za varno okolje in zdravje ljudi:

  • s krepitvijo znanstvenih podlag za oceno kemičnih tveganj v EU, z združevanjem ocenjevalcev tveganj in upravljavcev s tveganji z znanstveniki, da se tako pospeši razvoj metod in orodij za naslednjo generacijo znanja in informacij;
  • z omogočanjem prehoda v naslednjo, z dokazi podprto generacijo ocene tveganj. Sodelujočim evropskim institucijami v PARCu se je pridružilo 14 slovenskih zdravstvenih, raziskovalnih in upravnih ustanov ter 3 zunanji deležniki delujoči na področju analize tveganja kemikalij. Na nacionalni ravni bo koordinacija potekala v okviru nacionalnega vozlišča PARC.

Družbeni pomen projekta:

PARC je evropski projekt, ki združuje vse pomembne akterje s področja ocenjevanja tveganja zaradi izpostavljenosti kemikalijam. Pričakuje se, da bo na ravni EU vzpostavljena stalna interdisciplinarna mreža, ki bo identificirala in prednostno razvrščala potrebe in zagotavljala konceptualni, znanstveni in tehnični napredek  za prehod v naslednjo generacijo ocen tveganja kemikalij, krepila obstoječe zmožnosti za raziskave in inovacije ter ustvarila nove transdiscplinarne platforme.

Rezultati projekta:

Gradiva in rezultati projekta so dosegljivi na https://www.anses.fr/en/content/european-partnership-assessment-risks-chemicals-parc.

Trajanje projekta: 1.5.2022 – 30.4.2029

Vodilna organizacija:  Francoska agencija za hrano, okolje ter varnost in zdravje pri delu (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES).

Vodilna organizacija v Sloveniji: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sodelujoče slovenske organizacije: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za  visoko šolstvo, znanost in inovacije, Inštitut Jožef Stefan, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Slovensko zdravniško društvo, Slovensko toksikološko društvo in Javna agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Financiranje: PARC je evropski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija (EU) v okviru zdravstvenega programa Obzorje Evropa 2021 (Horizon Europe 2021).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content