Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Pravilniki in dokumenti

  •  Pravilnik o znanstvenoraziskovalni in strokovno raziskovalni dejavnosti NLZOH

Pravilnik o znanstvenoraziskovalni in strokovno raziskovalni dejavnosti v NLZOH, ki je bil sprejet 1. 4. 2024 opredeljuje:

  • organiziranost in izvajanje znanstvenoraziskovalne in strokovno raziskovalne dejavnosti
  • organe, njihovo sestavo, pristojnosti in delovanje,
  • finančno poslovanje,  
  • pogoje izvajanja projektov
  • pogoje in postopke za razvrstitev raziskovalcev v strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
  • sobotno leto
  • področje zagotavljanja raziskovalne infrastrukture

Pravilnik o znanstvenoraziskovalni in strokovno raziskovalni dejavnosti v NLZOH je bil sprejet na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 12. 9. 2022 in Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH z dne 12. 9. 2022.

  • Načrt enakosti spolov

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo v letu 2023, sprejeli dokument z naslovom Načrt enakosti spolov (NES). Namen dokumenta je ustvariti politiko enakosti spolov, saj v NLZOH menimo, da je naša uspešnost odvisna tudi od tega, kako uspešni bomo v vključevanju sedanjih sodelavcev in privabljanju novih brez stereotipnih predstav o mejah zmožnosti in sposobnosti glede na spol ali drugih osebnih okoliščin (starost, etničnost, spolna usmerjenost, ipd.)

Načrt enakosti spolov (NES) je bil izdelan na podlagi podatkov NLZOH o kadrovski strukturi zaposlenih, pri čemer smo se osredotočili na izobrazbeno, vodstveno in raziskovalno strukturo. NES je dokument s katerim NLZOH ustvarja prostor raznolikosti in enakosti. V ta namen je bilo sprejetih vrsto zavez, ki jih vsako leto analiziramo do 1. marca, in ki jih je potrebno uresničiti do leta 2027, ko bo pripravljen in sprejet nov Načrt enakosti spolov. 

Poročilo o stanju na področju enakosti spolov v NLZOH za leto 2023

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content