Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

United4surveillance

Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance (Razvoj zmogljivosti Evropske Unije in nacionalnih držav za integrirano nadzorovanje)

Področje: Mikrobiologija

Kratek naziv: UNITED4Surveillance

Dolg naziv: Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance (Razvoj zmogljivosti Evropske Unije in nacionalnih držav za integrirano nadzorovanje)

Opis projekta:

V projekt je vključenih petindvajset držav in enainštirideset partnerjev iz Evrope. Združuje strokovnjake iz javnega zdravja, klinične mikrobiologije, epidemiologije in podatkovne znanosti. Projekt bo ustvaril močno mrežo pri integraciji nadzora nad nalezljivimi boleznimi. Ključni izdelek projekta bo načrt (Roadmap) za implementacijo integriranega nadzora na ravni držav članic EU. S tem bomo identificirali vrzeli in analizirali potrebe, integrirali nacionalne politike, identificirali in pilotirali dobre rešitve, diseminirali dobre prakse ter delili izkušnje in znanje skozi krepitev kompetenc.

Družbeni pomen projekta:

Svetovna kriza, ki je nastala zaradi pandemije covida-19, je pokazala, da je potrebno izboljšati javnozdravstveno pripravljenost in odziv na pandemije na evropski ravni. Projekt bo podprl implementacijo dolgoročnega strateškega okvirja ECDC za obdobje 2022–2025, Health Security Framework pod okriljem Health Union Regulation on Serious Cross-border Threats to Healt, z integracijo obstoječih in novih podatkovnih virov za bolj celovit pregled nad nadzorom, preventivo in obvladovanjem nalezljivih bolezni. Pomembno bo prispeval k povečanju kapacitet na področju nadzora nalezljivih bolezni v Evropi in zunaj meja Evrope za boljšo globalno varnost.

Sodelujoči oddelki / centri:

Nosilna organizacija: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM), Nizozemska

Vodilna organizacija v Sloveniji: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sodelujoče slovenske organizacije: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Financiranje: UNITED4Surveillance je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija s strani evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo – HADEA.

Časovnica projekta: 1.1.2023 – 31.12.2025

Povezava do uradne spletne strani: https://united4surveillance.eu/

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content