Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Magisteriji in doktorati

Mentorstva in somentorstva pri doktorskih disertacijah 2015–2020

KOTNIK KEVORKIJAN, Božena. Epidemiološki in mikrobiološki pristopi za spremljanje bolnišničnih okužb v UKC Maribor: 2019. [COBISS.SI-ID 303320576]

HORVAT, Sabina. Interakcije različnih sevov bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto: 2019. [COBISS.SI-ID 303326720]

GOLLE, Andrej. Molekularna karakterizacija proti karbapenemom odpornih sevov bakterije Pseudomonas aeruginosa iz kužnin in okolja: 2019 [COBISS.SI-ID 512907320]

MAHNIČ, Aleksander. Vpliv modulacije črevesne mikrobiote na kolonizacijo z bakterijo Clostridium difficile: doktorska disertacija = Impact of gut microbiota modulation on colonization with Clostridium difficile: doctoral dissertation. Ljubljana: 2019 [COBISS.SI-ID 932727]

WALTER, Beata Maria. The role of the Clostridium difficile DinR regulon in adaptation to stress: doctoral dissertation = Vloga regulona DinR Clostridium difficile pri prilagajanju na stres: doktorska disertacija. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 891767]

TKALEC, Valerija. Selekcijske prednosti in bakterijski fitnes različnih PCR ribotipov bakterije Clostridium difficile: doktorska disertacija = Selective advantages and bacterial fitness of different Clostridium difficile PCR ribotypes: doctoral dissertation. Ljubljana, 2017 [COBISS.SI-ID 893047]

Mentorstva in somentorstva pri magistrskih delih (bolonjski študij) 2015–2020

PRŠA, Nuša. Osamitev in molekularna karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz vzorcev kompostnikov: magistrsko delo = Isolation and molecular characterization of Clostridium difficile from compost samples: M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija – 2. stopnja Mikrobiologija, 193). Ljubljana, 2020. [COBISS.SI-ID 5167224]

LAVTIŽAR, Jana. Doživljanje in izkušnje pacientov, koloniziranih z bakterijo staphylococcus aureus, odporno proti meticilinu = Perceptions and experiences of patients colonised with methicillin-resistant staphylococcus aureus positive: magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Ljubljana, 2019. [COBISS.SI-ID 1024306990]

MLAKAR, Sabina. Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile z blazinic pasjih šap in podplatov obutve lastnikov psov (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija – 2. stopnja Mikrobiologija, 180). Ljubljana, 2019. [COBISS.SI-ID 5105528]

SKOK, Barbara. Osamitev in molekularna karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz vzorcev zelenjave: magistrsko delo = Isolation and molecular characterization of Clostridium difficile from vegetable samples: M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija – 2. stopnja Mikrobiologija, 158). Ljubljana, 2019

MESARIČ, Simon. Clostridium difficile na solatah in kokošjih jajcih: magistrsko delo. Maribor, 2018. [COBISS.SI-ID 4450604]

SIMONIČ, Tamara. Izolacija in karakterizacija bakterije Clostridium difficile s površine krompirja: magistrsko delo. Maribor, 2018. [COBISS.SI-ID 4482604]

GOMBOC, Tjaša. Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz prsti v različnih okoljih: magistrsko delo = Isolation and characterization of bacterium Clostridium difficile from soil from different environments: M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija – 2. stopnja Mikrobiologija, 111). Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 4849528]

SMRKE, Julija. Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz prsti z domačih vrtov: magistrsko delo: magistrski študij – 2. stopnja = Isolation and characterization of Clostridium difficile from soil from domestic gardens: M. SC. Thesis: Master Study Programmes. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 4363599]

MENIČANIN, Urška. Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi: magistrsko delo. Maribor, 2017. [COBISS.SI-ID 21048854]

MAKOVEC, Leja. Problematika zavržene hrane v gostinstvu: ocena stanja in predlogi trajnostnih rešitev: magistrska naloga. Koper, 2017. [COBISS.SI-ID 1539639492]

RIKANOVIČ, Tanja. Genetska variabilnost toksinskega lokusa CdtLoc pri različnih toksinotipih bakterije Clostridium difficile: magistrsko delo. Maribor, 2016. [COBISS.SI-ID 2219684]

HOHNJEC, Ivana. Določanje ostankov pesticidov v ribah in školjkah s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo: magistrsko delo. Maribor, 2016. [COBISS.SI-ID 19531798]

POTOČNIK, Mojca. Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz vzorcev poplavne vode in prsti: magistrsko delo. Maribor, 2015. [COBISS.SI-ID 21613320]

RIBNIKAR, Ana. Primerjava encimskoimunske in imunofluorescenčne metode v postopku stopenjske laboratorijske diagnostike borelijskih okužb = Comparison of enzyme-linked immunosorbent method and immunofluorescence method in twostep laboratory testing process for Borrelia infections: magistrski študij laboratorijske biomedicine. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 3969905]

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content