Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Projekti

Projekti 2022

Programi/projekti Čas trajanja projekta Naslov
Programi ARRS
P3-0387 2014-2023

Črevesna mikrobiota – vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Maja Rupnik)


Projekti ARRS
V3-20362020-2022 Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19 (mag. Katarina Prosenc Trilar)
J4-1774 2019-2022 Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami  (dr. Maja Rupnik)
J4-1769 2019-2022
Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom  (dr. Maja Rupnik)
V3-19042019-2022Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic (Katja Zelenik)

V3-1902

2019-2022
Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (CRP) (Katja Zelenik)

J4-3096

2021-2024
Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji Clostridioides difficile (dr. Maja Rupnik)

J7-4418

2022-2025

Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij (dr. Samo Jeverica)

J3-4531

2022-2025

Antimikrobne površine na podlagi kontakta na zahtevo: strategija za nadzor okužb prijazna ljudem in okolju (dr. Samo Jeverica)
V2-2247 2022-2024
Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (dr. Maja Rupnik)
V3-2234 2022-2024
Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (dr. Sandra Janežič)
V3-2335 2022-2024 Ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi kemijske onesnaženosti pitne vode na manjših in srednje velikih sistemih za oskrbo s pitno vodo (dr. Boris Kolar)
V3-2236 2022-2024
Ocena potencialnega vpliva sežiga in so sežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo (Uroš Lešnik)
Evropski projekti
ECDC – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni2021-2022Izboljšanje nacionalnih zmogljivosti in infrastrukture za sekvenciranje celotnih genomov (WGS) in/ali verižne reakcije s polimerazo (RT-PCRR) za potrebe odzivanja na pandemijo covida-19 v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (mag. Tjaša Žohar Čretnik)
Referenca: Grant/2021/PHF/23776
PARC
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01
2022-2029 Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (dr. Boris Kolar)
https://www.eu-parc.eu/
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
DROGART
2017-2023 Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr. Roman Kranvogl)
UNITED4Surveillance

EU4H-2021-JA3-IBA
2023-2025Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance (mag. Tjaša Žohar Čretnik)
https://united4surveillance.eu/
JOINT DANUBE SURVEY 2019-2025 DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec)
http://www.danubesurvey.org/jds4/about

Projekti 2021

Programi/projekti Čas trajanja projekta Naslov
Programi ARRS
P3-0387 2014-2023 Črevesna mikrobiota – vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Maja Rupnik)
POVEZAVA

Projekti ARRS
V3-20362020-2022 Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19 (mag. Katarina Prosenc Trilar)
J4-1774 2019-2022 Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami  (dr. Maja Rupnik)
J4-1769 2019-2022 Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom  (dr. Maja Rupnik)
http://www.iml-pro.si/raziskave/aktualni-projekti/rezistom-rezistomi-probioticnih-in-starterskih-kultur-kot-potencialni-dejavnik-tveganja-za-sirjenje/
V3-1904 2019-2021 Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic (Katja Zelenik)
V3-1902 2019-2021 Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (mag. Jerica Ivanoš)
Evropski projekti
ECDC – Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni2021-2022Izboljšanje nacionalnih zmogljivosti in infrastrukture za sekvenciranje celotnih genomov (WGS) in/ali verižne reakcije s polimerazo (RT-PCRR) za potrebe odzivanja na pandemijo covida-19 v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (mag. Tjaša Žohar Čretnik)
Referenca: Grant/2021/PHF/23776
Interreg Slovenija- Avstrija 2014-2020
RI-CHARGE
2020-2021 Vplivi površinskih tokov iz zahodnega štajersko-slovenskega Robnega hribovja na kakovost površinskih voda in podtalnice (Darja Repnik)
www.rivercharge.steiermark.at
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
DROGART
2017-2022 Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr. Roman Kranvogl)
EU-EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
RRP2-INTERKORN
2019-2021 Inovativna EKO plazemska obdelava semen (dr. Maja Rupnik)
http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/Plasma_seed_treatment_letak_.pdf
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 
16.5 KORUZNI OKLASEK
2019-2021 Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije (Andreja Dremelj)
http://www.zipo.si/program-razvoja-podezelja/
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 
16.5 INTERKORN
2019-2021 Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (dr. Nataša Sovič)
http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/6.Podukrep-16.5-SPLETNA-STRAN.pdf
JOINT DANUBE SURVEY2019-2025 DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec)
http://www.danubesurvey.org/jds4/about

Projekti 2019

Programi/projekti Čas trajanja projekta Naslov
Programi ARRS
P1-0017 2003 -2019 Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin (dr. Boštjan Križanec)

Projekti ARRS
V3-1722 2018-2019 Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev  (Vesna Hrženjak)
V3-1640 2016-2019 Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja (dr. Boštjan Križanec)
V3-1714 2018-2019 Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo (Renata Bregar)
Evropski projekti
INTERREG 2014-2020

SLOVENIJA-AVSTRIJA

SIMURAT
2016-2019 Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami (dr. Nataša Sovič)
https://www.si-mur-at.eu/sl/

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content