LIFE Programme

Trajanje projekta: 1.7.2013 – 31.12.2016

Povzetek

Projekt bo prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam v Evropi, ki se med drugim manifestirajo v obliki pomanjkanja vode in pogostih sušah. Trajnosten pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki varčuje z vodo, se bo demonstriral na mali čistilni napravi v občini Šentrupert. Voda, ki bo konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi, bo v drugi fazi dodatno očiščena z inovativnim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev nič valentnega železa in sicer do takšne stopnje, da bo pridobila status pitne vode. Preko povratne zanke bo nato vrnjena uporabnikom. Ta voda sicer ne bo namenjena za pitje, temveč za sekundarne namene v gospodinjstvih in za skupne javne potrebe. Na ta način se bo poraba pitne vode zmanjšala za približno 30 %.

 Več informacij: www.rusalca.si