Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Kozmetika

Izvajamo laboratorijske analize kozmetičnih izdelkov, ki so povezane s skladnostjo in varnostjo kozmetičnih izdelkov glede na zahteve Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih in druge zakonodaje.

Kozmetični izdelek zakonodaja opredeljuje kot katero koli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.

Ugotavljanje prisotnosti in koncentracije sestavin kozmetičnega izdelka

V našem laboratoriju izvajamo laboratorijske analize kozmetičnih izdelkov, ki so povezane s skladnostjo in varnostjo kozmetičnih izdelkov glede na zahteve zakonodaje. Ugotavljamo prisotnost in koncentracijo sestavin kozmetičnega izdelka, za katere v zakonodaji veljajo določene omejitve, in koncentracijo snovi, ki jih kozmetični izdelki zaradi njihovih škodljivih učinkov ne smejo vsebovati, in bi lahko bile v kozmetičnih izdelkih prisotne kot aktivne komponente ali pa kot nečistoče uporabljenih sestavin ali ker pod določenimi pogoji lahko nastanejo iz uporabljenih sestavin. Izvajajo se tudi analize mikrobiološke ustreznosti.

V posameznih primerih se analize izvajajo tudi z namenom preverjanja odsotnosti nekaterih snovi (npr. ali je upravičena navedba “brez parabenov”). Kot člani evropske mreže laboratorijev za uradni nadzor kozmetike pri Svetu Evrope, EDQM, sodelujemo v aktivnostih za poenotenje pristopov in izboljšanje kakovosti laboratorijskega preskušanja kozmetičnih izdelkov ter za zagotavljanje zanesljivosti in primerljivosti rezultatov preskušanja.

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti oz. varnosti kozmetičnih izdelkov izvajamo za:

  • uradni nadzor,
  • proizvajalce in uvoznike kozmetičnih izdelkov,
  • fizične osebe.
Pogosta vprašanja
Odgovorna oseba za kozmetični izdelek (proizvajalec, uvoznik) mora zagotoviti, da je kozmetični izdelek varen za zdravje ljudi. Izdelani morata biti ocena varnosti za kozmetični izdelek in dokumentacija z informacijami o izdelku. Odgovorna oseba mora kozmetični izdelek ustrezno označiti in ga kot kozmetični izdelek priglasiti pri Evropski komisiji. Ostale obveznosti odgovorne osebe so navedene na spletni strani Urada za kemikalije.
Oceno varnosti izdela proizvajalec oz. uvoznik kozmetičnega izdelka. Na NLZOH izvajamo kemijske in mikrobiološke analize, s katerimi pridobite podatke, ki so, med drugim, potrebni za izdelavo ocene varnosti.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content