Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Materiali v stiku s pitno vodo

Pitna voda od vira do uporabnika “preteče po poteh iz različnih materialov in postopkov”.

Po osnovni sestavi so materiali, ki omogočajo transport pitne vode do uporabnika, lahko kovinski, cementni, organski in kot takšni lahko v vodo sproščajo različne snovi. V odvisnosti od svoje koncentracije in morebitnih omejitev lahko vplivajo na sestavo, kakovost in/ali zdravstveno ustreznost.

Preskusi sproščanja snovi iz različnih materialov

V našem laboratoriju izvajamo preskuse glede sproščanja snovi iz različnih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, in ocenjujemo skladnost glede na določene zahteve. Zahteve glede ugotavljanja skladnosti materialov in proizvodov, ki so namenjeni stiku s pitno vodo, so urejene s Pravilnikom o pitni vodi, Ur. list RS, št. 19/04, ter Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS in z Zakonom o gradbenih proizvodih, Ur. list RS št. 82 z dne 8. 10. 2013 (ZGPro-1). Ti predpisi določajo splošne zahteve, standardi in strokovna priporočila pa določajo, kako preverjati in dokazovati, da je neki izdelek/material skladen in varen. Za namene preverjanja skladnosti izvajamo preskuse migracije oziroma sproščanja snovi iz teh materialov in ocenjujemo skladnost glede na rezultate analiznih postopkov.

Na pobudo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo strokovne institucije (Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)) pripravile Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Z analiznimi postopki ugotavljamo skladnost in varnost posameznega materiala oziroma proizvoda

Ko je neki material/proizvod namenjen svoji končni predvideni uporabi, je potrebno dokazilo, ali snovi, ki jih vsebuje, migrirajo oz. se sproščajo v pitno vodo. Potrebna je tudi ocena, ali s tem vplivajo na njeno kakovost oziroma zdravstveno ustreznost. Glede na vrsto materiala ter namen in predvideni način uporabe se izvede preskušanje s simulacijo realnega scenarija ob upoštevanju najstrožjih možnih kriterijev pogojev preskušanja. Zato z analiznimi postopki ugotavljamo skladnost in varnost posameznega materiala oziroma proizvoda.

Pogosta vprašanja
NLZOH izvaja določene preskuse, rezultate le-teh oceni glede na predpise in izvede oceno skladnosti in/ali varnosti. Preskusi, ki se izvajajo, so v glavnini simulacija stika s pitno vodo in ugotavljanje migracije snovi iz vzorcev materialov in/ali proizvodov. Pri tem sta pomembni dve skupini podatkov: – vrsta materiala oz. proizvoda (kovinski, organski, cementni …) ter dimenzije (predvsem stične površine); – predvideni namen in način uporabe: stik s pitno vodo (hladno, toplo, vročo); – predvideni čas zadrževanja vode v stiku (pretočni sistem, krajši čas, več kot 24 ur …); – predvidena površina in količina pitne vode, ki bo v stiku s to površino (splošno se iz namena uporabe oceni razmerje) itd. V odvisnosti od zgoraj navedenih podatkov se izvedejo preskušanja po standardnih postopkih ali pa strokovnih priporočilih.
Če proizvajalec/distributer/uvoznik ne razpolaga z dokazili o primernosti, se izvedejo zahtevani preskusi, kot je navedeno zgoraj. Dodajamo, da NLZOH ni certifikacijski organ.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content