Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Splošna varnost proizvodov

Zakon o splošni varnosti obravnava izdelke za potrošnike in določa, da se na trg lahko dajejo samo varni proizvodi. Med te proizvode spadajo številni proizvodi, NLZOH pa obravnava predvsem izdelke za nego otrok, higienske proizvode, nakit, tekstil, čevlje in druge.

Materiali, iz katerih so izdelani posamezni proizvodi, lahko vsebujejo škodljive snovi, ki so lahko prepovedane, lahko pa je njihova vsebnost omejena. Na podlagi relevantnih predpisov EU (predvsem Uredba REACH, direktiva RoHS, harmonizirani standardi EN …) se ugotavljajo vsebnosti teh snovi.

Analize glede na mehanske, fizikalne in kemijske lastnosti

Proizvodi splošne varnosti se analizirajo glede na njihove določene lastnosti, predvsem pa mehanske in fizikalne ter kemijske. V skladu s predpisi in standardi se ugotavlja skladnost z zahtevami določil, ki veljajo za določene lastnosti posameznega proizvoda. V NLZOH izvajamo preskuse in ocene skladnosti glede na rezultate, po potrebi pa se izvede tudi ocena tveganja.

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti oziroma varnosti teh izdelkov izvajamo za:

  • uradni nadzor,
  • proizvajalce, uvoznike in distributerje igrač,
  • fizične osebe.

Preverjamo skladnost in/ali varnost določenega proizvoda

Področje ureja Zakon o splošni varnosti proizvodov, Ur. list RS 101/03 (ki povzema Direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov). Ali so zahteve glede skladnosti izpolnjene, pa se preverja glede na določila v harmoniziranih standardih in drugih relevantnih standardih in predpisih (npr. Uredba 1907/2006 REACH, Priloga XVII).

V odvisnosti od vrste izdelka, predvsem pa njegovih materialov, se na primer izvajajo analize kemijskih parametrov, kot so: ftalati, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO), svinec, kadmij, nikelj, krom, arzen, barij, kobalt, baker, živo srebro, selen, antimon, kositer, cink in drugi elementi, organokositrne spojine, benzen, aromatski amini, zaviralci gorenja (PBB, PBDE), pentaklorofenol, formaldehid idr.

Pogosta vprašanja
NLZOH izvaja določene preskuse (analize relevantnih parametrov), rezultate le-teh oceni glede na predpise in izvede oceno skladnosti in/ali varnosti. V določenih primerih, če je relevantno in dovolj podatkov, se lahko izvede tudi ocena tveganja. Proizvodi oz. izdelki so iz različnih materialov in so namenjeni različni uporabi. Za obravnavo določenega vzorca so pomembni zlasti naslednji podatki: identifikacija izdelka (kaj je ta izdelek), predvidena namen in način uporabe, osnovna sestava (npr. plastika, kovinski materiali, guma, tekstil, les …) in/ali drugo.
Na podlagi posredovanih podatkov naročnika se določijo preiskave glede preverjanja analiznih parametrov, izvede se ocena skladnosti/varnosti, če je zahtevano. Pri tem se upoštevajo standardi in zakonodajni predpisi in/ali strokovna priporočila. V odvisnosti od vrste izdelka, predvsem pa njegovih materialov, se izvajajo analize kemijskih parametrov, ki jih omejuje ustrezna zakonodaja.
V zakonu je naslednja definicija: “… varen proizvod pomeni vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe, vključno s svojo življenjsko dobo in po potrebi z zagonom, montažo in predpisanim vzdrževanjem, ne predstavlja nikakršne nevarnosti ali pa samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo in skladno z visoko ravnjo varnosti in zdravja oseb z upoštevanjem predvsem: – lastnosti proizvoda, vključno z njegovo sestavo, embalažo ter navodili za montažo in po potrebi za namestitev in vzdrževanje, – vpliva na druge proizvode, kadar se utemeljeno predvideva, da bo uporabljen z njimi, – predstavitve proizvoda, označevanja, opozoril in navodil za uporabo in odstranjevanje ter drugih oznak ali podatkov o proizvodu, – vrste potrošnikov, ki so v nevarnosti, kadar uporabljajo proizvod, predvsem otrok in starejših …”
Z ugotavljanjem skladnosti se na podlagi rezultatov izvedenih preiskav ocenjuje, ali so predpisane zahteve glede določenega proizvoda izpolnjene. Na ravni EU se sprejemajo standardi, ki določajo zahteve in postopke. Standardi so objavljeni v Uradnem listu Evropske skupnosti in se prevzemajo na nacionalni ravni posamezne članice EU. Za analize kemijskih preiskav izdelkov za nego otrok se na primer za posamezne izdelke uporabljajo: tolažilne dude – SIST EN 1400, držala za dude – SIST EN 12586, pripomočki za pitje – SIST EN 14350-1,2 (cuclji, stekleničke, kozarčki …), spalne vreče – SIST EN 16781, ščitniki za posteljice – SIST EN 16780:2018, odejice – SIST 16779-1 in številni drugi. Za skupine proizvodov, kot so tatuji, higienski proizvodi, nakit, tekstil, čevlji, se izvajajo analize predvsem glede na določila Uredbe 1907/2006 REACH, Priloga XVII, ali pa pravilnikov, sprejetih na nacionalni ravni (npr. Pravilnik o minimalnih sanitarnozdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, Ur. list RS 104/09).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content