Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

E-cigareti in drugi povezani izdelki

V skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je naš laboratorij kot pristojni organ Ministrstva za zdravje RS imenovan za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih in povezanih izdelkov.

Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki. Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo uradno obvestilo NLZOH o kakršnih koli tovrstnih izdelkih, ki jih nameravajo dati na trg. Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg. Za vsako spremembo izdelka se predloži novo uradno obvestilo. Če e-tekočina ne vsebuje nikotina, ni predmet določil ZOUTPI in ga naš laboratorij ne obravnava.

S pooblastilom Ministrstva za zdravje smo pristojni organ, ki je imenovan za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov.

Proizvajalci in uvozniki zeliščnih izdelkov za kajenje nam šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg novega ali spremenjenega zeliščnega izdelka za kajenje predložite seznam vseh sestavin in njihove količine, uporabljene pri izdelavi posameznega izdelka, posebej za vsako znamko in vrsto.

Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov nas šest mesecev pred nameravanim dajanjem novega tobačnega izdelka na trg obvestite o vsakem novem tobačnem izdelku, ki ga nameravate dati na trg.

 1. Analize
  NLZOH izvaja meritve vsebnosti nikotina v e-tekočinah po metodi:
  • ISO 20714:2019 za nikotin.
 2. Poročanje o elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje
  Vse informacije o tobačnih in povezanih izdelkih predložite prek skupnega portala European Common Entry Gate (EU-CEG), ki ga omogoča Evropska komisija. Navodila za prijavo in pridobitev identifikacijske številke predlagatelja (ID) so na voljo pri Evropski komisiji. Za prijavo morate ustvariti račun in zaprositi za ID-številko. Prijavnico in navodila lahko prenesete s spletne strani EU-CEG.

  17. 2. 2018 je v Sloveniji začel veljati Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih.

  Proizvajalce in uvoznike (predlagatelje) obveščamo, da so na spletni strani www.tobak.si obrazci za plačilo pristojbin iz 10. člena Pravilnika, tč. 1 in 2. V obrazec navedite vse tiste ID-številke izdelkov, ki ste jih oz. jih še boste prijavili prek skupnega portala EU-CEG.
Pogosta vprašanja
Nahajajo se na strani www.tobak.si pod zavihkom Rezultati poročanja.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content