Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Mobilna enota ekološkega laboratorija

V našem laboratoriju (po pogodbi z Ministrstvom za obrambo) deluje Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL), ki v primeru aktivacije opravlja terenske kemijske in biološke preiskave in meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja, izvaja detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah in opravlja laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih ali drugih nesrečah.

Kdo sestavlja MEEL?

MEEL sestavljajo osem dvočlanskih ekip KE-BI in vodja MEEL. Posamezna ekipa KE-BI je v pripravljenosti od ponedeljka do naslednjega ponedeljka.

Kdaj se MEEL aktivira?

V primeru nesreče lahko MEEL aktivira Republiški center za obveščanje. Ekipa KE-BI prejme poziv na dva pozivnika in s tem dejanjem je aktivirana. Ekipa se javi na številko 112 in se pri dežurnem seznani z nesrečo (vrsta nesreče, lokacija nesreče, vodja intervencije).

Sledijo pot na NLZOH, priprava vozila s potrebno opremo za vzorčenje in analizo v odvisnosti od vrste nesreče ter odhod na lokacijo nesreče. Tam se ekipa pri vodji intervencije seznani s situacijo, nato začne z meritvami in vzorčenjem z namenom identifikacije nevarnih snovi ter ugotavljanjem obsega širjenja teh snovi v elemente okolja. Po meritvah in vzorčenju seznani vodjo intervencije z ugotovitvami in predlaga, ko je to primerno, tudi ukrepe za omilitev posledic nesreče. Nadaljnje analize vzorcev, če je to potrebno, izvedemo v laboratoriju, po potrebi pa obvestimo tudi vodjo intervencije.

Sanacija posledic nesreče ne sodi pod aktivnosti MEEL.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content