Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Monitoring kakovosti voda in tal

Skladno z javnim pooblastilom Agencije Republike Slovenije za okolje Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) izvaja monitoring parametrov kemijskega stanja, posebnih onesnaževal, splošnih fizikalno – kemijskih in mikrobioloških parametrov ter mikrocistinov v okviru izvajanja monitoringa ekološkega in kemijskega stanja voda (podzemne vode, reke, jezera, morje) in voda na območjih s posebnimi zahtevami ter laboratorijska kemijska preskušanja tal v okviru izvajanja monitoringa stanja tal.

Izvajanje monitoringa vključuje izvedbo vzorčenja in terenskih meritev, transport vzorcev, preskušanje vzorcev, nadzor rezultatov meritev in takojšnje opozarjanje na rezultate, ki odstopajo od povprečja preteklih let ter izdelavo sprotnih in letnih poročil.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content