Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Monitoring pitne vode

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je nosilec in izvajalec državnega monitoringa pitne vode. Monitoring se izvaja na vseh vodovodih, ki oskrbujejo najmanj 50 ljudi oziroma oskrbujejo pomembnejši javni objekt (šola, vrtec, hotel, industrijski obrat …). Preskušanja izvajamo na podlagi ocene nevarnosti za vsako oskrbovalno območje in na podlagi rezultatov izvedenih preskušanj v preteklih letih.

Ključne naloge v okviru monitoringa pitne vode so:

– priprava in uskladitev Programa monitoringa pitne vode za tekoče leto

– vzorčenje, sprejem vzorcev, redna in občasna preskušanja pitne vode skladno z določili Programa

– vnos rezultatov preskušanj, vzrokov neskladnosti in podatkov o izvedenih ukrepih v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v programu

– sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih rezultatih analiz

– zagotavljanje kakovosti vzorčenj in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami

– priprava letnega poročila in drugih poročil

– vzdrževanje informacijskega sistema.

Podatki iz monitoringa so na voljo na www.mpv.si.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content