Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja

Za področje varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ugotavljamo sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja in sodelujemo pri pripravi zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov.

V okviru varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja pripravljamo:

– prva mnenja na občinske (podrobne) prostorske načrte ter njihove spremembe;

– mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov planov v postopku celovite presoje vplivov v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov;

– strokovna mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov planov v postopku celovite presoje vplivov na okolje na OLN, OPN, OPPN, LN, UN in ZN ter njihove spremembe;

– smernice in  mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov planov v postopku celovite presoje vplivov na okolje za  državne in občinske prostorske načrte;

– izhodišča in druga mnenja za državne in občinske prostorske načrte in njihove dopolnitve;

– druga mnenja na državne in občinske prostorske načrte;

– preglede okoljskih poročil za državne in občinske prostorske načrte in njihove dopolnitve;

– pregledi osnutkov in predlogov državnih in občinskih prostorskih načrtov in njihovih dopolnitev;

– mnenja in sklepe na lokacijske preveritve;

– predhodne postopke in preglede poročil o vplivih na okolje v postopku presoje vplivov na okolje pred izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content