Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Odvzem, hranjenje in transport vzorcev

1. Odvzem vzorcev

Za mikrobiološke preiskave moramo vzorce, ki so značilni za posamezno bolezensko stanje, odvzeti na pravilen način in ob pravem času. Vzorce naj odvzame za to usposobljena oseba, ki mora poznati postopke odvzema različnih vzorcev. Izberemo ustrezno anatomsko mesto odvzema, ustrezno tehniko in pribor. Vzorce odvzamemo aseptično, s sterilnim priborom in pripomočki, da poskrbimo za varnost pacienta, okolice in sebe. Pri odvzemu uporabimo rokavice, zaščitno delovno obleko, po potrebi masko in očala. Vzorce moramo odvzeti čim prej po začetku bolezni, pred zdravljenjem z antibiotiki in antimikotiki. Če pacient antibiotično terapijo že prejema, na spremnem listu oz. v elektronskem naročilu dopišemo ime antibiotika. Za preiskave moramo odvzeti dovolj veliko količino vzorca. Za večino preiskav je v prilogah dokumenta navedena najmanjša količina vzorca, ki je potrebna za izvedbo preiskave. Če pošiljamo vzorec na več preiskav hkrati, moramo za vsako preiskavo zagotoviti ustrezno število vzorcev in količino.

2. Hranjenje vzorcev

Vzorce moramo hraniti v ustrezni sterilni, nepoškodovani embalaži, ki dobro tesni, ali v ustreznih sterilnih transportnih gojiščih, ki so navedena v prilogah pri posameznih preiskavah.
Čas hranjenja vzorcev od odvzema do transporta v laboratorij naj bo čim krajši. Vzorci, ki jih moramo transportirati takoj, so vzorci, označeni z oznako NUJNO, vzorci tkiv in katetri, ki niso potopljeni v tekoče transportno gojišče, punktati in telesne tekočine, katerih volumen ne presega 0,5 ml, postržki roženice in drugi vzorci po presoji zdravnika.

3. Transport vzorcev

Transport vzorcev v laboratorij moramo opraviti v čim krajšem času po odvzemu, praviloma vsaj v 2 urah. Če prenos v tem času ni mogoč, lahko nekatere vzorce ustrezno hranimo (npr. pri sobni temperaturi, v hladilniku) in pošljemo v času, ki je v prilogah predpisan kot maksimalni čas. Vzorce prenašamo v toplotno izoliranih torbah. Nekatere vzorce (npr. urine) prenašamo v hladilni torbi. Vzorce moramo zložiti v škatle in stojala tako, da se ne prevračajo, preveriti moramo, ali so posodice dobro zaprte in ali so podatki na vzorcu in spremnem listu skladni. Spremne liste pošiljamo oddvojeno od vzorcev (npr. v plastičnem ovitku), da jih ne kontaminiramo.

Vzorce praviloma prenašajo kurirji naročnikov, zdravstvenih zavodov. Izjemoma lahko odvzete vzorce pošljemo po pošti. V tem primeru pošiljko opremimo z nalepko UN 3373, minimalne dimenzije 50 × 50 mm, in upoštevamo navodila za pravilno pošiljanje bioloških materialov po pošti – infektivne snovi skupine B (ustrezna embalaža za pošiljanje vzorcev). Če želimo prenos pošiljke s pazljivejšim ravnanjem z nalepko »OBČUTLJIVO«, je mogoče storitev oddati le s poslovnim paketom, ki je najmanjše velikosti 165 × 235 mm.

Podrobna navodila za odvzem in transport najpogostejših vzorcev na preiskave so razdeljena po posameznih področjih, ki so opisana v prilogah tega dokumenta. Zaradi preglednosti so priloge samostojni dokumenti. Pred odvzemom vzorcev se lahko posvetujete z mikrobiologom na posamezni lokaciji Oddelka za medicinsko mikrobiologijo.


Odvzem in transport vzorcev za BAKTERIOLOŠKE, MIKOLOŠKE IN PARAZITOLOŠKE PREISKAVE Odvzem in transport vzorcev za MOLEKULARNE PREISKAVE Odvzem in transport vzorcev za DOLOČANJE ANTIGENOV IN PROTITELES Odvzem in transport vzorcev za preiskave NADZORNIH KUŽNIN

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content