Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Mikrobiološke raziskave

Znanstveno in strokovno raziskovalno delo predstavlja pomemben del aktivnosti na področju medicinske mikrobiologije. V okviru NLZOH pa deluje tudi Oddelek za mikrobiološke raziskave (OMR). Večina dejavnosti poteka v okviru raziskovalnih projektov, ki so podrobneje predstavljeni na tej povezavi.

Teme raziskovalnega dela na OMR so:

  • črevesna mikrobiota (bakterije, glive, fagi) pri ljudeh in živalih,
  • bakterija Clostridioides difficile,
  • primerjalna genomika,
  • molekularna epidemiologija,
  • Eno zdravje.

Z Univerzo v Mariboru sodelujemo pri izvajanju študija medicine, s Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter z različnimi drugimi študiji (npr. mikrobiologija – UL) pa sodelujemo pri izvajanju raziskovalnega dela za magistrske naloge. Prav tako se pri nas izobražujejo doktorski študenti in mladi raziskovalci.

Kadar bakterije ali glive ni mogoče identificirati z uveljavljenimi mikrobiološkimi diagnostičnimi metodami, je možna molekularna identifikacija izolata. V molekularno identifikacijo se lahko pošlje sev ali izolirana DNA.

Kadar želimo ugotoviti, ali so različni izolati bakterij identični, uporabimo tipizacije.

Tipizacije bakterij lahko uporabimo pri dokazovanju prenosov ali pri analizi izbruhov. Odločamo se lahko med različnimi metodami, najpogosteje uporabljeni sta pulzna elektroforeza ali sekvenciranje genomov. Pulzna elektroforeza je cenovno ugodnejša in ustrezna za potrditev večine istovetnosti. Določanje sekvence genoma je dražja, a veliko natančnejša metoda.

Nudimo sekvenciranje bakterijskih in virusnih genomov, prilagojeno naročnikovim zahtevam.
Storitev lahko vključuje tudi pripravo DNA in različne analize genomov, npr. določanje MLST.

Nudimo analizo bakterijskih ali glivnih združb v humanih vzorcih (npr. črevesna mikrobiota), vzorcih iz okolja (voda) ali hrane. Storitev vključuje pripravo knjižnic in sekvenciranje, lahko pa tudi pripravo DNA in analizo sekvenc v obsegu, ki ga želi naročnik.

Za analizo različnih materialov (tkanine, silikoni, kovine …) ugotavljamo kvalitativno ali kvantitativno protimikrobno delovanje le-teh na izbrane po Gramu pozitivne ali po Gramu negativne bakterije in glive. Določamo lahko tudi učinke na tvorbo biofilma.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content