Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Naročanje mikrobioloških raziskav

Mikrobiološke preiskave uporabniki storitev laboratorijev naročajo na obrazcu za naročilo (spremni list) ali v obliki elektronskega naročila.

Uporabljamo enotni spremni list za mikrobiološke preiskave nadzornih kužnin in spremni list za mikrobiološke preiskave oz. drugi ustrezen obrazec za naročilo, ki vsebuje naslednje:

 • podatke o bolniku: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), datum sprejema, datum začetka obolenja;
 • klinično diagnozo in epidemiološke podatke: potovanje, sum na epidemijo, nosečnost, transplantacija, bivanje preiskovanca v vrtcu, zavodu ali domu za starostnike, šola, poklic in drugi za preiskavo pomembni podatki (klinični znaki in simptomi);
 • podatke o pošiljatelju: žig pošiljatelja, naziv oddelka in številka sobe;
 • podatke napotnega zdravnika: ime, priimek (žig), šifra, podpis;
 • telefonsko številko za sporočanje rezultatov preiskav (izvidov) in za morebitni dogovor o nadaljnjih preiskavah;
 • podatke o plačniku;
 • vrsto vzorca in mesto odvzema: ustrezno označiti vzorec in na črto dopisati natančen opis anatomskega mesta odvzema in/ali smiselno opisati vzorec (npr. bris površinske rane, bris razjede na goleni, bris globoke rane, bris diabetičnega stopala, kri iz katetra, kri iz periferne vene …);
 • datum in uro odvzema vzorca;
 • vrsto preiskave: ustrezno označiti ali napisati naročeno preiskavo;
 • zdravljenje z antibiotiki in antimikotiki pred odvzemom vzorca ali po njem;
 • pomembne podatke: ali je preiskava nujna – označiti z oznako NUJNO, ali je vzorec posebno nevaren, ali obstaja sum na redke povzročitelje.


Naročnik naj na spremnem listu navede kontaktne podatke za sporočanje NUJNIH REZULTATOV preiskav.

V prilogah so navedeni Spremni list za mikrobiološke preiskave po posameznih oddelkih je namenjen naročnikom zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (npr. zdravstveni domovi, domovi starejših občanov, zasebniki …) ter nabori dodatnih preiskav za naročanje, ki niso navedene na spremnem listu. 

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content