Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Zemeljski izkopi in umetno pripravljene zemljine

V procesu gradnje objektov se izvajalci velikokrat srečajo s težavo, kam z večjimi količinami izkopov, ki jih ne morejo porabiti na lokaciji gradbišča. Prav tako se zaradi teženj po zmanjšanju odloženih količin industrijskih odpadkov pojavljajo proizvajalci umetno pripravljenih zemljin, ki bi radi svoj produkt preverili pred uporabo v naravi.

Storitve, ki jih opravljamo:

Zaradi vedno večje ekološke osveščenosti prebivalstva se povzročitelji izkopov in proizvajalci umetno pripravljenih zemljin srečujejo z dvomi o ekološki primernosti njihovih produktov. Poleg tega je zakonodajalec z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov za uporabo zgoraj omenjenih produktov v naravi postavil določene zahteve.

Izvajamo vzorčenje tovrstnih materialov (izkopov in umetno pripravljenih zemljin), na podlagi rezultatov analiz vzorcev nato izdelamo ocene kakovosti zemeljskih izkopov in umetno pripravljenih zemljin. V povezavi s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal pa lahko za vas izdelamo tudi oceno kakovosti tal, kamor se vnaša zemljina ali izkop.

Pooblastilo:

Za obe dejavnosti smo pridobili tudi pooblastilo za delo s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Tako lahko naročniki pri nas pridobijo del dokumentacije, ki je obvezna za vlogo za predelavo odpadkov po postopku R10 (okoljevarstveno dovoljenje za vnos izkopa/umetno pripravljene zemljine v tla).

Pogosta vprašanja
Vsi povzročitelji izkopov, ki bi radi izkop odložili izven območja gradbenega posega, razen izjem, navedenih v 10. členu Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ter vsi uporabniki umetno pripravljene zemljine razen izjem, naštetih v 11. členu prej omenjene uredbe.
Umetno pripravljena zemljina lahko vsebuje do 10 volumskih odstotkov odpadkov, ki niso neonesnaženi izkop. Vrste odpadkov, ki se lahko uporabijo, so naštete v Prilogi 5 Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content