Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov

Danes se soočamo z velikim izzivom vedno večjih količin odpadkov, ki jih odlagamo na odlagališča odpadkov, ki se posledično vedno hitreje polnijo.

Kaj zagotavlja analiza mešanih komunalnih odpadkov?

Za zagotovitev scenarijev ravnanja z raznovrstnimi odpadki je treba najprej dobro poznati sestavo odpadkov, ki se odlagajo. V skladu s tem se je država odločila ugotoviti, kaj se odlaga na odlagališča pod oznako mešani komunalni odpadki in zakaj ti odpadki zaradi narave nastanka spadajo med najbolj nehomogene odpadke.

Kdaj boste potrebovali analizo?

Z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je izvajalcem javne službe zbiranja mešanih komunalnih odpadkov naložilo zagotovitev sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov, s katero se določi njihova sestava. Zakonodajalec je za izvajanje sortirnih analiz pooblastil osebe s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
Zavezancem ponujamo sodelovanje pri izvedbi sortirnih analiz.

Pogosta vprašanja
Izvajalec javne službe zbiranja mešanih komunalnih odpadkov.
V zakonodaji je postavljena zahteva, da se poroča za vsako občino posebej, število sortirnih analiz pa je odvisno od števila prebivalcev občine: 5.000 prebivalcev – 1 sortirna analiza; 5.001–20.000 – 2 sortirni analizi; 20.001–30.000 – 3 sortirne analize. Nato na vsakih 10.000 prebivalcev dodatna sortirna analiza do maksimalno 12 sortirnih analiz v letu.
Leta 2019, ko se je začela izvajati zakonodaja, so se sortirne analize izvedle v prvih treh mesecih (januar–marec) ali zadnjih treh mesecih (oktober–december) v letu. V naslednjem letu (2020) se izvedejo v srednjih 6 mesecih (april–september). Zatem se obdobja ponavljajo v lihih letih enako kot v 2019, v sodih pa enako kot leta 2020.
Uredba predvideva sortiranje na 22 (pod)frakcij, 23. frakcijo pa predstavlja presevek odpadka – delci, manjši od 20 mm.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content