Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave

Ekotoksikologija

Izvajamo raziskovalno delo, ekotoksikološke preiskave, naše področje dela so tudi okoljske ocene tveganja.

Raziskovalno delo opravljamo s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih in projektnih skupinah. Ukvarjamo se tudi z okoljsko oceno tveganja v okviru kemijske zakonodaje REACH in na tem področju sodelujemo z Evropsko agencijo za hrano. Zaključki ocene tveganja nam lahko pomagajo določiti tudi okoljske standarde kakovosti za posamezne snovi v okolju – na tem področju sodelujemo z ARSO in MOP.

Učinke onesnaževal ugotavljamo s testi strupenosti, pri čemer si pomagamo z modeliranjem in oceno tveganja.

Ekotoksikološke preiskave izvajamo na različnih okoljskih vzorcih:

 • odpadnih in izcednih vodah,
 • odpadkih, površinskih vodah,
 • sedimentu,
 • tleh.

Preiskave izvajamo na različnih skupinah kemikalij:

 • fitofarmacevtskih sredstvih,
 • biocidih,
 • industrijskih kemikalijah in
 • detergentih.

Testiranje zajema izvajanje testov strupenosti in testov usode in obnašanja v okolju:

 • test inhibicije respiracije aktivnega blata ISO 8192, OECD TG 209 (30 minut),
 • test inhibicije rasti alg in cianobakterij ISO 8692:2005, OECD TG 201 (72 ur),
 • test akutne strupenosti za vodne bolhe Daphnia magna SIST EN ISO 6341:2013, OECD TG 202 (24–48 ur) SA akreditirano,
 • test kronične strupenosti za vodne bolhe Daphnia magna OECD TG 211 (21 dni),
 • test akutne strupenosti za postranico Hyalella azteca v sedimentu ASTM 1706-05 (10 dni),
 • test dokončne biorazgradljivosti SIST EN ISO 9888:2000 OECD TG 302b Zahn Wellens test (28 dni) SA akreditirano,
 • test dokončne biorazgradljivosti SIST EN ISO 9888:2000 OECD TG 302d Closed bottle test (28 dni),
 • test bioakumulacije z oligoheti Tubifex tubifex OECD TG 315.

Izvor onesnaženja v okoljskih vzorcih so lahko različna nevarna onesnaževala, organske industrijske kemikalije, različne težke kovine, pesticidi, biocidi, farmacevtske snovi. S testom strupenosti za okoljske vzorce se ugotavlja sinergični učinek vseh nevarnih kemikalij, prisotnih v odpadni vodi, na vodni ekosistem. Zato je takšen test dober pokazatelj dejanske onesnaženosti odpadne vode, ki jo obravnavamo. S testiranjem biorazgradljivosti in bioakumulacije si pomagamo napovedovati usodo in opisovati obnašanje kemijskih snovi v okolju.

Namen analize oziroma storitve

Ugotavljanje negativnih učinkov, ki jih imajo odpadne vode in različne nevarne kemijske snovi na vodni ekosistem. Ocenjevanje tveganja, ki ga različne kemijske snovi predstavljajo za okolje. Določanje okoljskih standardov kakovosti za vodne ekosisteme.

Storitve, ki jih opravljamo:

 • izveden test strupenosti z različnimi vodnimi organizmi ali izveden test biorazgradljivosti – če potrebujete oceno, ali nevarna kemikalija predstavlja tveganje za okolje, ali pa želite določiti mejno vrednost za vodno okolje.

Akreditacija

Za izvedbo testov strupenosti uporabljamo akreditirane metode v skladu z mednarodnimi SIST-standardi.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.