Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Ekotoksikologija

Izvajamo raziskovalno delo, ekotoksikološke preiskave, naše področje dela so tudi okoljske ocene tveganja.

Raziskovalno delo opravljamo s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih in projektnih skupinah. Ukvarjamo se tudi z okoljsko oceno tveganja v okviru kemijske zakonodaje REACH in na tem področju sodelujemo z Evropsko agencijo za hrano. Zaključki ocene tveganja nam lahko pomagajo določiti tudi okoljske standarde kakovosti za posamezne snovi v okolju – na tem področju sodelujemo z ARSO in MOP.

Učinke onesnaževal ugotavljamo s testi strupenosti, pri čemer si pomagamo z modeliranjem in oceno tveganja.

Ekotoksikološke preiskave izvajamo na različnih okoljskih vzorcih:

 • odpadnih in izcednih vodah,
 • odpadkih, površinskih vodah,
 • sedimentu,
 • tleh.

Preiskave izvajamo na različnih skupinah kemikalij:

 • fitofarmacevtskih sredstvih,
 • biocidih,
 • industrijskih kemikalijah in
 • detergentih.

Testiranje zajema izvajanje testov strupenosti in testov usode in obnašanja v okolju:

 • test inhibicije respiracije aktivnega blata ISO 8192, OECD TG 209 (30 minut),
 • test inhibicije rasti alg in cianobakterij ISO 8692:2005, OECD TG 201 (72 ur),
 • test akutne strupenosti za vodne bolhe Daphnia magna SIST EN ISO 6341:2013, OECD TG 202 (24–48 ur),
 • test kronične strupenosti za vodne bolhe Daphnia magna OECD TG 211 (21 dni),
 • test akutne strupenosti za postranico Hyalella azteca v sedimentu ASTM 1706-05 (10 dni),
 • test dokončne biorazgradljivosti SIST EN ISO 9888:2000 OECD TG 302b Zahn Wellens test (28 dni),
 • test dokončne biorazgradljivosti SIST EN ISO 9888:2000 OECD TG 302d Closed bottle test (28 dni),
 • test bioakumulacije z oligoheti Tubifex tubifex OECD TG 315.

Izvor onesnaženja v okoljskih vzorcih so lahko različna nevarna onesnaževala, organske industrijske kemikalije, različne težke kovine, pesticidi, biocidi, farmacevtske snovi. S testom strupenosti za okoljske vzorce se ugotavlja sinergični učinek vseh nevarnih kemikalij, prisotnih v odpadni vodi, na vodni ekosistem. Zato je takšen test dober pokazatelj dejanske onesnaženosti odpadne vode, ki jo obravnavamo. S testiranjem biorazgradljivosti in bioakumulacije si pomagamo napovedovati usodo in opisovati obnašanje kemijskih snovi v okolju.

Kaj so cilji naših analiz?

 • Ugotavljanje negativnih učinkov, ki jih imajo odpadne vode in različne nevarne kemijske snovi na vodni ekosistem,
 • ocenjevanje tveganja, ki ga različne kemijske snovi predstavljajo za okolje,
 • določanje okoljskih standardov kakovosti za vodne ekosisteme.

Potek in namen:

 • izveden test strupenosti z različnimi vodnimi organizmi ali izveden test biorazgradljivosti – če potrebujete oceno, ali nevarna kemikalija predstavlja tveganje za okolje, ali pa želite določiti mejno vrednost za vodno okolje.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content