Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Kopalne vode

Človek uporablja vodne površine tudi za rekreativne, športne, terapevtske, sprostitvene in druge aktivnosti. Poleg tega, da nam nudijo užitek, mora biti poskrbljeno tudi za varovanje zdravja uporabnikov. Ali je kopanje varno, se s predpisanimi laboratorijskimi preskušanji, ki jih opravljamo v našem laboratoriju, odločimo glede na videz vode, dostopnost, urejenost okolice in predvsem glede na ustreznost kopalne vode.

Vrste kopalnih voda, za katere izvajamo analize:

 • bazenske kopalne vode (to so bazeni, ki se glede na pripravo kopalne vode ločijo na konvencionalne bazene in biološke bazene),
 • kopalne vode naravnih kopališč in območij kopalnih voda (to so površinske vode: reke, jezera, morje).

Kakšne vode lahko analizirate z našimi storitvami?

 • Kopalna voda v javnem bazenu
  Vzorčenje in terenske meritve bazenske kopalne vode, laboratorijska preskušanja vzorcev in ocene skladnosti v skladu z veljavno zakonodajo so namenjeni:
  – upravljavcem bazenov in bazenskih kopališč,
  – lastnikom bazenov, ki so del turistične in gostinske dejavnosti.

 • Kopalna voda v lastnem bazenu
  Za individualne lastnike bazenov, ki jih uporabljajo izključno lastnik in njegovi družinski člani, želijo pa preveriti ustreznost kopalne vode v bazenu. Priporočamo vzorčenje s terenskimi meritvami in laboratorijske preiskave vzorcev na posamezne parametre, in sicer v dogovoru z naročnikom.

 • Polnilna voda
  Je voda za prvo polnjenje oziroma dopolnjevanje kopalne vode v bazenu. Izvajamo vzorčenje polnilne vode, terenske meritve in laboratorijska preskušanja z oceno skladnosti po veljavnih predpisih za vse tipe voda – morska polnilna voda, termalna polnilna voda, podzemna polnilna voda in druge.

 • Biološki bazeni
  Biološki bazen je bazen na prostem, v katerem priprava kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali. Proces priprave vode je lahko podprt s tehničnimi ukrepi (npr. filtracijo skozi peščene filtre). Biološki bazen ima vedno tudi regeneracijsko območje, kjer kopanje ni dovoljeno. Izvajamo vzorčenja in terenske meritve kopalne vode v bioloških bazenih. Na terenu določimo globinsko prosojnost z diskom Secci, ocenjujemo pa tudi prisotnost alg, tenzidov in oljnega filma na površini vode.

  – Mikrobiološke zahteve za kopalno vodo v biološkem bazenu so nekoliko drugačne kot v konvencionalnem bazenu, saj se tukaj voda ne razkužuje.
  – Izvajamo meritve obarvanosti in določamo vsebnost celotnega fosforja ter amonija.
  – S preskušanji potrdimo izpolnjevanje zahtev v skladu z zakonodajo.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Odvzem vzorcev za mikrobiološka in kemijska preskušanja izvajamo po internih akreditiranih metodah z upoštevanjem standarda za vzorčenje mikrobioloških preskušanj vode, ISO 19458:2006.

Z akreditiranimi dejavnostmi SIST EN ISO/IEC 17025:2017 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Seznam akreditiranih preskušanj je razviden iz listine LP014.

Zakonske podlage

Zakon o varstvu pred utopitvami

Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content