Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Tehnološke vode

Tehnološke vode so vode, ki se uporabljajo v samem postopku tehnološkega procesa (za proizvodne in druge namene, npr.: betonarne, kotlovnice, hladilni sistemi, različne aparature).

Tovrstne vode morajo biti določene kakovosti, ni pa nujno, da so pitne. Nekatere tehnološke vode (v jedrski tehnologiji, pripravi vode, v farmaciji) morajo biti izredno čiste, druge pa so lahko tudi bolj ali manj onesnažene, praviloma pa ne smejo biti korozivne.

Kako se odločimo za pravilen obseg parametrov vzorčenja?

Obseg preskušanj je odvisen od zahtev, ki jih mora izpolnjevati voda v posameznih tehnoloških procesih. V večini primerov se analizirajo fizikalno-kemijski parametri, po potrebi pa tudi mikrobiološki. Zahteve za kakovost tehnoloških voda so pogosto opredeljene s standardi ISO in DIN ali z zahtevami s strani proizvajalca tehnološke opreme. Za farmacevtsko proizvodnjo so zahteve opredeljene v farmakopeji.

Metoda vzorčenja

Vzorčenje tehnoloških voda poteka skladno s standardom ISO 5667-5:2006 ali SIST ISO 5667-10:1996, upoštevajoč zahteve standardov nadaljnjih analiznih metod.

Vzorčenja in preskušanja, ki jih izvajamo:

  • kemijska in mikrobiološka preskušanja, ki jih izvajamo izključno na zahtevo stranke in odvisno od opredelitev naročnika.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content