Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Vode za namakanje

Za namakanje uporabljamo površinske vode (reke, potoki, kanali, prekopi, zajetja, umetna jezera, vodni zadrževalniki, ribniki, pregrade), podzemne vode (vrtine, vodnjaki), deževnico, vodo iz vodovoda in očiščene odpadne vode iz čistilnih naprav. Od vodnega vira, načina namakanja in vrste pridelka sta odvisni nujnost in pogostost testiranja. V našem laboratoriju smo vam na voljo za svetovanje in določanje kakovosti vode za namakanje.

Zakaj analizirati vodo za namakanje?

Koliformne bakterije fekalnega izvora, med katere spadajo tudi bakterije Escherichia coli, so lahko za človeka škodljive, saj nekateri sevi teh bakterij povzročajo črevesne in druge okužbe, zato je uporaba take vode za namakanje npr. kmetijskih pridelkov lahko nevarna.

Uredba (ES) št. 852/2004 določa, da je treba v pridelavi živil obvladovati kontaminacijo, povezano z vodo, in sprejeti ustrezne ukrepe.

V vodi moramo določiti raven fekalne kontaminacije. V ta namen opravimo laboratorijsko preskušanje na bakterije Escherichia coli. Mejna vrednost in pogostost preskušanja sta odvisni od načina uporabe svežega sadja in zelenjave, vrste namakanja in vira vode.

Vzorčenje in preiskave voda:

  • vzorčenje in preiskave vod različnih virov voda z namenom ugotavljanja, ali je voda ustrezne mikrobiološke kakovosti (analiza na mikrobiološki parameter Escherichia coli) v skladu s priporočili,
  • mikrobiološke analize vzorcev vod, ki jih dostavi naročnik sam.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Vzorčenje izvajamo po akreditiranih metodah. Seznam akreditiranih preskušanj je razviden iz listine LP-014 na strani Slovenske akreditacije.

Odvzem vzorcev za mikrobiološka in kemijska preskušanja izvajamo po internih akreditiranih metodah z upoštevanjem standarda za vzorčenje mikrobioloških preskušanj vode ISO 19458:2006.

Z akreditiranimi dejavnostmi SIST EN ISO/IEC 17025:2005 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Seznam akreditiranih preskušanj je razviden iz listine LP-014.

Pogosta vprašanja
Vzorec vode lahko odvzame strokovna ekipa NLZOH ali pa vzorec vode v analizo dostavite sami. Če se odločite, da boste vzorec vode odvzeli sami, je treba vzorec vode odvzeti v sterilno embalažo, ki jo dvignete na NLZOH. Z dodatnimi informacijami o odvzemu vzorca vode vas bomo seznanili ob dvigu sterilne embalaže.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content