Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Uradna kontrola zdravil

Z namenom zagotavljanja kakovostnih zdravil in v skladu s 154. členom Zakona o zdravilih Uradni kontrolni laboratorij izvaja: 

  • redno kontrolo kakovosti zdravil v prometu, ki se po uradni dolžnosti izvaja praviloma vsakih pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila,
  • izredno kontrolo kakovosti zdravil, ki se opravlja na zahtevo farmacevtskega inšpektorja v primeru suma na neustrezno kakovost ali ponarejanje zdravila,
  • posebno kontrolo kakovosti zdravil pred vstopom na trg za vsako serijo cepiv, serumov in krvnih izdelkov človeškega izvora ter imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih diagnosticiranju stanja imunosti,
  • kontrolo kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali vzporedno uvoženim zdravilom, ki se izvede na zahtevo JAZMP.

Skladno z 92. členom Zakona o lekarniški dejavnosti je Uradni kontrolni laboratorij pristojen tudi za redno in izredno kontrolo kakovosti galenskih zdravil.

Seznam analiznih metod Uradnega kontrolnega laboratorija

Cenik storitev Uradnega kontrolnega laboratorija

Povezovanje z Javno agencijo RS za zdravila

Uradni kontrolni laboratorij tesno sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki opravlja regulatorne in strokovne aktivnosti, povezane z zdravili, ki imajo dovoljenje za promet v Sloveniji. UKL o rezultatih opravljenih analiz zdravil redno obvešča JAZMP, ki v primeru odstopa rezultatov izvede ustrezne ukrepe.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content