Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Vzorčenje

Redno vzorčenje
Po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom (DzP) je naloga Uradnega kontrolnega laboratorija, da skladno z Zakonom o zdravilih izvaja vzorčenje zdravil v prometu za redno kontrolo kakovosti. Pri načrtovanju vzorčenja zdravil za namen redne kontrole kakovosti zdravil se upošteva Prednostni seznam zdravil, ki ga na podlagi ocene tveganja pripravi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), sicer pa poteka vzorčenje praviloma vsakih 5 let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila na trgu. Odvzemna mesta za zdravila so pri proizvajalcih zdravil, veletrgovcih z zdravili, v lekarnah, specializiranih prodajalnah in veterinarskih organizacijah.

Izredno vzorčenje
Če farmacevtski inšpektor JAZMP presodi, da obstaja dvom o ustrezni kakovosti zdravila ali če obstaja sum ponarejanja ali nezakonitega uvoza zdravila, JAZMP naroči UKL, naj izvede izredno vzorčenje. 

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content