Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Notranji nadzor / HACCP

Pomen varne hrane narašča, saj varna hrana predstavlja pomemben dejavnik za kakovost življenja. Razvoj metod, ki zagotavljajo varnost živil, kot najvišji dosežek danes postavlja sistem HACCP. Gre za sistem, ki ugotavlja, vrednoti in obvladuje tveganja, ki so pomembna za varnost živil. Vsi nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo katero koli stopnjo proizvodnje in prometa z živili, morajo, skladno z zakonodajo, zagotavljati higienske zahteve in vzpostaviti postopke, ki temeljijo na načelih sistema HACCP.

V našem laboratoriju vam pri vzpostavitvi in izvajanju notranjega nadzora sistema HACCP nudimo naslednje storitve:

 • strokovno pomoč pri vzpostaviti notranjega nadzora / HACCP (svetovanje),
 • izdelava načrta HACCP,
 • preverjanje delovanja sistema HACCP, izdelava poročila o verifikaciji,
 • pregled higiensko-tehničnega stanja v obratu in predlog ukrepov za odpravo pomanjkljivosti,
 • vzorčenje površin z mikrobiološkimi preiskavami (odvzem brisov na snažnost, odvzem brisov, ciljano na specifične mikroorganizme),
 • vzorčenje živil z mikrobiološkimi in kemijskimi preiskavami.

Notranji nadzor za HACCP vam lahko pomaga:

 • ko potrebujete strokovno pomoč pri vzpostavitvi sistema HACCP ali preverjanju (verifikaciji) le-tega,
 • ko potrebujete strokovni nasvet pri posodobitvi dokumentacije HACCP,
 • ko želite vedeti, ali je vaš obrat urejen v skladu z zahtevami,
 • ko vas zanima snažnost površin, ki prihajajo v stik z živili,
 • ko vas zanima mikrobiološka ali kemijska varnost živil.
Pogosta vprašanja
Nosilci živilske dejavnosti morajo v skladu z veljavno zakonodajo vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalen postopek ali postopke, ki temeljijo na načelih HACCP. Notranji nadzor, zasnovan na načelih sistema HACCP, je torej zakonska obveza.
Če izvajate dejavnost, za katero so na voljo potrjene branžne smernice, je odločitev o tem, ali boste uporabljali smernice ali lastni načrt HACCP, prepuščena vam. Pri dejavnostih, pri katerih branžne smernice niso na voljo, pa morate izdelati lastni načrt HACCP. Pomembno je, da vsak zaposleni ve, na čem temelji notranji nadzor v obratu – na smernicah ali lastnem sistemu HACCP.
Verifikacija je dejavnost, s katero preverjamo učinkovitost sistema HACCP in je eno od načel sistema HACCP.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content