Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Označevanje živil

Označba na živilu je pomembna informacija in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem, prodajalcem in potrošnikom. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je, da potrošniki razumejo in pridobijo informacije o vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja v Uredbi št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je tako omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje potrebe.  

Kdaj nas boste potrebovali?   

Pravilna označba živil je pomembna za:

  • potrošnika, da prepozna in ustrezno izbere živila,
  • za prodajalce, da tudi v vmesnem obdobju trženja zagotovijo ustrezne skladiščne pogoje, 
  • za proizvajalce in prodajalce zato, da z nepravilno označbo ne zavajajo potrošnikov.

Uporaba storitve je smiselna:

  • kadar se pripravljajo novi izdelki,
  • kadar je treba preveriti skladnost deklaracije z dejansko vsebino.
Pogosta vprašanja
Pri naštevanju sestavin morajo nosilci živilske dejavnosti poudariti ime snovi/proizvoda, ki ustreza imenu snovi/proizvoda na seznamu v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1169/2011. Poudariti je treba le del imena sestavine, ki ustreza snovem/proizvodom na seznamu (npr.: mleko v prahu). Omenjeni pristop velja za živila, pri katerih deklaracija vključuje seznam sestavin. Izjema so kategorije živil, pri katerih je klasični seznam sestavin izvzet.
Obvezno označevanje hranilne vrednosti mora vključevati vse naslednje podatke pa tudi količino vseh hranil ali drugih snovi, na katere se nanaša prehranska ali zdravstvena trditev: energijsko vrednost, maščobe, nasičene maščobe, ogljikove hidrate, sladkorje, beljakovine in sol. Energijska vrednost mora biti navedena v kilodžulih (kJ) in kilokalorijah (kcal). Najprej je treba navesti vrednost v kilodžulih in nato vrednost v kilokalorijah. Uporabita se kratici kJ/kcal. Vsebnost posameznega osnovnega hranila se podaja smiselno v enotah za maso (grami – kratica (g)) ali volumen (mililitri – kratica (ml)). Če prostor dopušča, se označba navede v numerični obliki kot preglednica. Če prostor ne dopušča prikaza informacij v obliki preglednice, se lahko uporabi linearna oblika. Če je energijska vrednost ali količina hranil v proizvodu zanemarljiva, se lahko informacije o navedenih elementih nadomestijo z izjavo, kot je „Vsebuje zanemarljive količine …“, ki se navede v neposredni bližini označbe hranilne vrednosti.
Da, kadar so informacije izražene kot odstotek priporočenih vnosov glede na 100 g ali 100 ml. Ni potrebno, kadar informacije niso izražene kot odstotek priporočenih vnosov.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content