Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Skladnost / varnost / kakovost živil

Laboratorijske preiskave in ocena rezultatov

Živila, ki so na trgu, morajo izpolnjevati zahteve živilske zakonodaje. Da lahko potrdimo, da neko živilo izpolnjuje zahteve živilske zakonodaje (da je skladno z zakonodajo in varno oziroma ustrezne kakovosti), moramo opraviti različne preiskave. Za ta namen vam nudimo širok nabor kemijskih in mikrobioloških preiskav kot tudi oceno rezultatov preiskav (oceno skladnosti) in oceno tveganja za zdravje ljudi.

Storitve, ki jih opravljamo:

 • odvzem vzorcev živil,
 • določitev alergenov in snovi, ki povzročajo preobčutljivost v živilih,
 • določitev ostankov pesticidov v živilih,
 • določitev aditivov v živilih (barvil, konzervansov, sladil, antioksidantov …),
 • določitev onesnaževal v živilih:
  • mikotoksinov,
  • kovin,
  • dioksinov in PCB,
  • policikličnih aromatskih ogljikovodikov,
  • procesnih onesnaževal (akrilamida …),
  • rastlinskih toksinov,
  • ostalih onesnaževal.
 • določitev hranil (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralov …) in kakovostnih parametrov,
 • mikrobiološke preiskave živil,
 • ocena rezultatov preiskav vzorcev živil,
 • ocena tveganja za zdravje ljudi (ocene izpostavljenosti) na osnovi rezultatov preiskav vzorcev živil.

Zaupanja vredni rezultati preskušanja

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je tako s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imenovan za:

 • nacionalni referenčni laboratorij za sklope kemijskih preiskav v živilih rastlinskega in živalskega izvora ter sklope mikrobioloških preiskav v živilih rastlinskega izvora,
 • uradni laboratorij za izvajanje kemijskih preiskav v živilih rastlinskega in živalskega izvora ter mikrobioloških preiskav v živilih rastlinskega izvora, pripravo poročil o rezultatih preiskav,
 • vzorčenje živil za potrebe uradnega nadzora UVHVVR za vzorce, za katere izvaja analize.

V okviru izvajanja nalog nacionalnega referenčnega laboratorija za področja, ki so v naši pristojnosti, že vrsto let sodelujemo z referenčnimi laboratoriji Evropske unije (EU-RL), udeležujemo se programov usposabljanj EU-RL in sodelujemo v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih, ki jih organizirajo EU-RL. 

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Naši certifikati in akreditacijske listine: https://www.nlzoh.si/kakovost/cerifikati-in-akreditacijske-listine/

Kdaj uporabiti naše storitve? 

Storitve na področju zagotavljanja skladnosti/varnosti/kakovosti živil izvajamo za:

 • uradni nadzor,
 • kontrolne organe,
 • pridelovalce kmetijskih pridelkov,
 • proizvajalce živil,
 • prodajalce/distributerje živil,
 • fizične osebe.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content