Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave

Emisije snovi v zrak

Kot pooblaščenec ARSO izvajamo prve in občasne meritve ter kalibracije in redne letne preglede sistemov za trajne meritve emisije snovi v zrak v skladu s predpisi o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Izvajamo tudi tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve strank.

Namen storitve:

Izvedba prvih in občasnih meritev za namene ugotavljanja skladnosti emitiranih količin snovi v zrak s predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehnološke meritve za namene raznih testnih obratovanj proizvodnih in čistilnih naprav. 

Storitve, ki jih opravljamo:

Prve meritve se izvedejo po zagonu nove naprave ali ob večji spremembi obstoječe naprave. Prvim meritvam sledijo občasne meritve in letno poročanje o emitiranih količinah snovi v zrak.

Pogosta vprašanja
Pot do odgovora običajno ni preprosta, zato predlagamo, da vzpostavite stik z nami.
Po zakonsko predpisanem roku. Za občasne meritve je to običajno enkrat na tri leta. Meritve se izvajajo v času obratovanja naprave, v času največjega obremenjevanja okolja.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.