Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Emisije snovi v zrak

Kot pooblaščenec ARSO izvajamo prve in občasne meritve ter kalibracije in redne letne preglede sistemov za trajne meritve emisije snovi v zrak v skladu s predpisi o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Izvajamo tudi tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve strank.

Kaj zagotavljamo?

  • Izvedba prvih in občasnih meritev za namene ugotavljanja skladnosti emitiranih količin snovi v zrak s predpisanimi mejnimi vrednostmi,
  • tehnološke meritve za namene raznih testnih obratovanj proizvodnih in čistilnih naprav. 

Kdaj se izvedejo prve meritve?

Prve meritve se izvedejo po zagonu nove naprave ali ob večji spremembi obstoječe naprave. Prvim meritvam sledijo občasne meritve in letno poročanje o emitiranih količinah snovi v zrak.

Pogosta vprašanja
Pot do odgovora običajno ni preprosta, zato predlagamo, da vzpostavite stik z nami.
Po zakonsko predpisanem roku. Za občasne meritve je to običajno enkrat na tri leta. Meritve se izvajajo v času obratovanja naprave, v času največjega obremenjevanja okolja.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content