Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave

Hrup v okolju

Smo pooblaščeni izvajalec prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa za vire hrupa. Določamo hrup v okolju z meritvami in/ali modelnim izračunom (karte hrupa), vrednotimo obremenjenost s hrupom, izdelujemo ocene obremenjenosti s hrupom in druge strokovne ocene, izvedenska mnenja in študije, načrte monitoringa.

Namen storitve:

Ugotavljanje obremenjenosti okolja s hrupom, primerjava z mejnimi vrednostmi, izdelava ocen in študij za potrebe pridobivanja dovoljenj in soglasij, predlog protihrupne zaščite.

Storitve, ki jih opravljamo:

Ko potrebujete izvedbo prvega ocenjevanja ali obratovalnega monitoringa hrupa za vir hrupa, oceno obremenjenosti okolja s hrupom za pridobitev raznih dovoljenj, karto hrupa ali imate kot upravljavec vira hrupa kakšen problem oz. vprašanje.

Pogosta vprašanja
Hrup v okolju določamo z meritvami, izračunom ali kombinacijo obeh pristopov.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.