Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Kakovost zunanjega zraka

Meritve koncentracij različnih snovi v zraku so najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka na določenem območju. Opravljamo meritve onesnaževal v zunanjem zraku (delci PM10 in PM2.5, ozon, dušikovi oksidi, težke kovine in benzo(a)piren v PM10 …) in tudi izračune širjenja onesnaževal z modelom.

Kaj zagotavljamo?

Določitev ravni onesnaževal v zunanjem zraku z meritvami in modelnim izračunom za ugotovitev skladnosti zunanjega zraka glede na v zakonodaji predpisane mejne vrednosti, izdelava ocen in študij za potrebe pridobivanja dovoljenj in soglasij.

Storitve, ki jih opravljamo:

  • analiza kakovosti zraka in ocena morebitne čezmerne onesnaženosti,
  • ocena vpliva načrtovane gradnje novega obrata na okolje.
Pogosta vprašanja
Za ocenjevanje koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku je treba uporabljati t. i. referenčne metode, ki so predpisane v zakonodaji.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content