Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Presoja vplivov na okolje

Sodelujemo pri pripravi občinskih prostorskih in podrobnih načrtov, državnih prostorskih načrtov, obenem pa izdelujemo tudi strokovne podlage in okoljska poročila za iste načrte, in sicer na segmentih, ki so posredno ali neposredno povezani z varovanjem zdravja ljudi pred vplivi iz okolja (specializirani smo predvsem za vsebine, ki se nanašajo na hrup v okolju in kakovost zunanjega zraka). Določamo stopnje varstva pred hrupom za OPN v skladu z zakonskimi zahtevami.

Sodelujemo pri postopkih presoje vplivov na okolje: predhodni postopek, pridobivanje okoljevarstvenega soglasja in integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. Izdelujemo poročila o vplivih na okolje, predvsem kot podizvajalci na segmentih kakovost zraka (tudi izvedba modelnega izračuna širjenja onesnaževal in vonjav v okolje) in emisije snovi v zrak ter hrup v okolju (tudi izdelava ocen obremenjenosti okolja s hrupom za obratovanje gradbišča).

Izdelujemo druge strokovne ocene in mnenja o vplivih na okolje za pridobitev gradbenega dovoljenja, elaborate o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti, strokovne ocene vpliva kmetijske dejavnosti na vonjave v okolju, revizije izdelanih strokovnih ocen in poročil.

Kdaj so nujne naše storitve?

  • Sodelujemo pri izdelavi državnih in občinskih prostorskih planov in načrtov, v predhodnem postopku in pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja,
  • ocene izdelujemo tudi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (tudi v integralnem postopku),
  • sodelujemo pa tudi pri razpisih na podlagi Programa razvoja podeželja.

Presoje vplivov na okolje, ki jih izvajamo:

  • izdelava okoljskih poročil,
  • poročil o vplivih na okolje,
  • določitev stopenj varstva pred hrupom,
  • strokovnih ocen vpliva kmetijske dejavnosti na vonjave v okolju,
  • elaboratov o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content