Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Oslovski kašelj – dodatna navodila za zdravstvene delavce

Zaradi velike pojavnosti oslovskega kašlja podajamo pojasnila ključnim deležnikom za smotrno mikrobiološko diagnostiko.

Zdravstveni delavci naj bodo pozorni na znake oslovskega kašlja pri svojih pacientih, tako pri otrocih kot pri odraslih. V primeru suma na oslovski kašelj je potrebna laboratorijska potrditev in prijava epidemiološki službi. Potrditi je potrebno vsak sporadičen primer, v primeru izbruha pa vsaj en primer oslovskega kašlja.

V primeru, da ima bolnik s klinično sliko oslovskega kašlja epidemiološko povezavo s potrjenim primerom, laboratorijska potrditev ni potrebna; o skupku se obvesti pristojnega epidemiologa (verjeten primer – prijava na osnovi klinične slike in epidemiološke povezave).

Najbolj primerna metoda za potrditev akutne okužbe je potrditev bakterijske nukleinske kisline (PCR, bris nosno-žrelnega prostora). Preiskava je najbolj optimalna v prvih treh tednih po začetku simptomov/znakov bolezni. Vzorce pošljete na Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo, NLZOH, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana (sprejem vzorcev med delovniki od 7:00 do 15:00 ure), kjer izvajamo laboratorijsko diagnostiko oslovskega kašlja v okviru programa terciarne dejavnosti za namen epidemiološkega spremljanja. 

Pomembno je preveriti cepilni status pri ciljnih skupinah in zagotoviti čim boljšo precepljenost.

Algoritem ukrepanja ob oslovskem kašlju: https://nijz.si/wp-content/uploads/2020/08/oslovski_kaselj_verzija_9-internet_6.5.2022.pdf

Več informacij o bolezni: https://nijz.si/nalezljive-bolezni/nalezljive-bolezni-od-a-do-z/oslovski-kaselj/

Zbornik s srečanja IZZIVI PREPOZNAVE, ZDRAVLJENJA IN PREPREČEVANJA OSLOVSKEGA KAŠLJA

Mikrobiološka diagnostika

V prvih dveh tednih od začetka kliničnih znakov je najbolj primerna osamitev bakterije v kulturi in dokaz z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času (RT-PCR, angl. real-time polymerase chain reaction). RT-PCR ostaja zaradi boljše občutljivosti primeren prve tri tedne od začetkov kliničnih znakov. Od četrtega tedna naprej je najprimernejša metoda serologija. Za javnozdravstveno spremljanje je treba bakterijo osamiti v kulturi, saj le tako lahko določamo protimikrobno občutljivost, antigenske lastnosti bakterije, jo tipiziramo in opredelimo njen genom.

Najprimernejši vzorec za RT-PCR je bris nosnožrelnega predela. Za transport v laboratorij so priporočljiva ustrezna transportna gojišča (eSwab, Amies-CH, Regan/Lowe) in transport na sobni temperaturi v največ 48 urah v ustreznih transportnih gojiščih.

V laboratoriju OJM (Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana), NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), smo razvili in uporabljamo za mikrobiološko diagnostiko oslovskega kašlja vse tri metode: osamitev bakterije iz kužnine, dokazovanje bakterijske DNK z metodo RT-PCR in serološko diagnostiko.

Transportne brise lahko naročite na tel: 01 5205 700

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo: 01 5205 708, 01 5205 717

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content