Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Priznanje SKMBO za življenjsko delo Alenki Štorman

Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe (SKMBO) je priznanje za življenjsko delo podelila Alenki Štorman, zdravnici, specialistki medicinske mikrobiologije, ki je zaposlena na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Celje v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Najvišje priznanje sekcije, ki deluje pri Slovenskem zdravniškem društvu, so Alenki Štorman podelili v okviru 12. Baničevih dni, ki potekajo 17. in 18. marca.

Utemeljitev ja zapisala doc. dr. Tadeja Matos:

Alenka Štorman je že od opravljene specializacije dalje članica Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe. Prav tako pa je bila aktivna v Slovenskem mikrobiološke društvu, kjer je bila en mandat tudi njegova predsednica. Je aktivna članica SKOUPZ-ja, s svojim strokovnim znanjem in znanjem na področju informacijske tehnologije, ki podpira mikrobiološke laboratorije, je s svojimi nasveti pomembno prispevala k stalnemu izboljševanju in nadgradnji sistema. Aktivno je sodelovala kot predsednica ali članica tudi v številnih komisijah pri Ministrstvu za zdravje pri pregledih laboratorijev po Pravilniku o delovanju medicinskih laboratorijev. Njena argumentirana in strokovno jasno opredeljena stališča so pomagala, da so ti pregledi postali prijetna rutina in so vodili v izboljšavo in napredovanje dela v laboratorijih. Vrsto let je delovala kot vodilni strokovnjak na področju raziskovanja povzročiteljev črevesnih okužb povzročenih s salmonelo in bila imenovana za nacionalno koordinatorko WHO na področju salmonel.

Na vseh omenjenih položajih je te izkoristila na najboljši možen način, saj je vedno postavljala dobrobit stroke pred osebne interese. Prizadevala si je za vzpostavitev mreže mikrobioloških laboratorijev, sodelovala je na področju poenotenja cen in implementaciji laboratorijske zdravstvene mreže. Aktivno je sodelovala tudi pri uvedbi e-naročanja, enega izmed večjih dosežkov zadnjega desetletja na področju informatizacije zdravstvenega sistema, ki nam je omogočil, da smo vzdržali tudi »korona krizo« z do 20-odstotno povečano obremenitvijo informacijskega sistema.

Njen največji doprinos je gotovo vzpostavitev enotnega laboratorijskega informacijskega sistema v medicinski mikrobiologiji. Ta pot razvojnega dela na področju informatizacije mikrobiološke dejavnosti se je začela pred dobrimi 20 leti, ko je Alenka Štorman sodelovala kot ključni razvijalec prvega laboratorijskega programa v mikrobiologiji, ki smo ga takrat poznali pod imenom MBio. Iz teh začetkov se je pozneje po letu 2000 oblikoval enoten laboratorijski informacijski sistem za vso državo, ki ga danes poznamo pod kratico MBL. Koliko dni in tednov dela je vložila dr. Štormanova v ta projekt, ve samo ona. Ne glede na to, da sama pravi, da ne potrebuje veliko spanja, ji je ta projekt vzel tudi kakšno tisto njuno, ki jo človek vseeno potrebuje. Njej gre zasluga, da smo danes ena redkih držav, ki se lahko v resnici ponosno pohvalimo s tem tako pomembnim orodjem, ki ga vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu in smo ji za ta doprinos tudi mi zares hvaležni.

Iz vsega povedanega lahko zaključim, da je dr. Štormanova izjemna mikrobiologinja, delovna, dosledna, strokovno podkovana z znanjem iz mikrobiologije, zakonodaje, informacijske tehnologije in še s čim. Ima izjemen odnos do kolegov in je vedno pozitivna v iskanju rešitev. Je pa tudi pozorna in sočutna do sočloveka, dobronamerna, vedno pripravljana za odprt pogovor.
Tudi zaradi slednjega jo še toliko bolj z veseljem predlagam in priporočam za podelitev priznanja za življenjsko delo Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content