Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sledenje različicam SARS-CoV-2

Od 1. januarja 2021 do 13. aprila 2021 smo v NLZOH skupaj s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 5595 vzorcev in ob tem zabeležili 47 različic virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji.

Deležna zastopanost različic virusa SARS-CoV-2 po tednih

V zadnjem sekvenciranju, ki vključuje vzorce od 29. 3. 2021 do 5. 4. 2021, smo pregledali 421 vzorcev; 331 vzorcev iz sheme vzorčenja 10 % pozitivnih vzorcev (Shema A), 53 vzorcev, ki so bili pozitivnih na presejalnem PCR testu (vključenih najmanj 10 % pozitivnih vzorcev; Shema B), 29 vzorcev po naročilu epidemiologov (Shema C) ter 8 vzorcev bolnikov, ki se zdravijo na enoti intenzivne terapije (EIT; Shema D). Opažamo pospešeno širjenje angleške različice B.1.1.7 (70,7 %), kar je približno 15 % več kot v prejšnjem sekvenčnem obdobju. Skupaj z različico B.1.258.17 (26,9 %) predstavlja B.1.1.7 veliko večino vseh zaznanih različic (skupaj 97,6 % vzorcev).

Med 5595 analiziranimi vzorci iz leta 2021 (iz vseh shem) smo zaznali 47 različic virusa SARS-CoV-2. Spreminjanje deležev vseh različic virusa SARS-CoV-2, ki krožijo po Sloveniji, po tednih, je predstavljeno v zgornjem grafu. Različice in njihovo skupno število je prikazano v spodnji tabeli. Najbolj spremljane različice so označene z rdečo (drug seštevanec predstavlja število vzorcev, ki jih je sekvenciral IMI). Angleško različico smo skupaj potrdili v 2820 primerih, kar pomeni 25 % prirast od prejšnjega tedna.

Različice SARS-CoV-2 v Sloveniji

V NLZOH smo skupaj s KISDL med 331 vzorci iz sheme A dokazali 7 različic virusa SARS-CoV-2. Angleško različico (B.1.1.7) smo do sedaj zaznali v 1421 vzorcih, od tega poročamo 318 primerov v zadnji seriji sekvenciranja. Ponovno smo potrdili tudi en primer različice B.1.525.
Novih primerov južnoafriške in brazilske različice v obdobju od 29. 3. 2021 do 5. 4. 2021 nismo zaznali. Južnoafriško različico (B.1.351) smo do sedaj zaznali v treh primerih, dva primera v gorenjski regiji v tednih 8 in 10 ter en primer v podravski regiji v tednu 8. V 8. tednu smo zaznali edini dozdajšnji primer brazilske različice (P.1), in sicer pri osebi iz podravske regije.
V tokratnem obdobju smo prvič v Sloveniji zaznali različico B.1.1.318, in sicer v enem vzorcu iz jugovzhodne regije. Različico poročajo predvsem iz Anglije in ZDA. Vsebuje določene kritične mutacije, kot npr. P681H in Y144del, zaradi katerih bomo to različico v prihodnje podrobneje spremljali.
Različico B.1.525 smo do sedaj zaznali v 16 vzorcih iz 5 različnih regij, največ iz gorenjske regije (skupaj 11). Trenutno ne opažamo naraščanja pojavnosti te različice po času.

Skupno število novo potrjenih angleških različic B.1.1.7 je bilo v zadnjem testiranem obdobju 318 in predstavlja dobrih 70 % vseh sekvenciranih vzorcev. Angleška različica sedaj prevladuje v vseh statističnih regijah (tabela in graf spodaj). Regije, ki so bile še prejšnji teden najslabše, so se malo izboljšale. V pomurski, koroški in obalno-kraški regiji pa je delež angleške različice poskočil za 30 %.

Deležna zastopanost različic v po regijah – v obdobju od 29. 3. do 5. 4. 2021 (n=421)

Naraščanje pojavnosti angleške različice spremljamo na podlagi sheme A po tednih (graf spodaj). Tudi graf spodaj (IMI) prikazuje naraščanje angleške različice. Zdaj lahko govorimo o linearni rasti angleške različice, čeprav je še pred nekaj tedni kazalo na njeno eksponantno rast. Verjetno pa bo angleška različica prevladala in povsem izpodrinila različico B.1.258.17.

Delež angleške različice B.1.1.7

V sodelovanju z GISAID smo pripravili animacijo, ki je dostopna na tej povezavi in omogoča različne možnosti pregledovanja razširjenosti različic virusa v Sloveniji. Več

Nacionalna strategija sledenja znanim in novim različicam
Sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji izvajamo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content