Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Storitve za potrebe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za potrebe uradnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) izvaja laboratorijska preskušanja živil neživalskega izvora, živil živalskega izvora, krme, aditivov in drugih vzorcev. Število vzorcev in obseg preskušanja se določi v okviru načrtovanega letnega programa (predpisan z zakonodajo ali načrtovan na osnovi tveganja in določen z letnim planom dela). Dodatno se preskušanja izvajajo v okviru izrednega / dodatnega nadzora (zaradi potrebe po obvladovanju tveganj in kot izhaja iz novo sprejete zakonodaje) ter v okviru uradnega nadzora ob uvozu, ki vključuje tudi poostreni nadzor pri uvozu nekaterih živil iz določenih držav.

Ključne naloge v okviru storitev za potrebe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so:

– sodelovanje pri pripravi programa;

– nudenje strokovne pomoči;

– vzorčenje živil (živila neživalskega izvora v okviru letnega programa);

– sprejem vzorcev v laboratorij, dodelitev preiskav (izdelava paketov preiskav), navodila za pripravo laboratorijskega vzorca (ustrezno homogenizacijo vzorca)

– izdelava pisnih poročil o rezultatih preskušanj za posamezni vzorec ;

– izdelava poročil o vzorčenju živil za posamezni vzorec;

– izdelava ocen skladnosti za posamezni vzorec;

– izdelava ocen tveganja za posamezni vzorec;

– izdelava ocen označb za posamezni vzorec;

– izdelava letnega poročila;

– urejanje in izvajanje prenosa podatkov na UVHVVR in dalje v EFSA (rezultatov preiskav, podatkov o analiznih metodah…).

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content