Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Kemijske analize za tla in odpadke

Opravljamo različne kemijske analize, s katerimi določamo vsebnost številnih analitov/parametrov v različnih vrstah vzorcev. Analize izvajamo na več lokacijah. Na vse lokacije lahko stranka dostavi vzorec, sami pa poskrbimo za ustrezni transport in analizo v laboratoriju, ki izvaja nabor iz naročila.

Skupine parametrov

 • Aldehidi:
  • dioksini, dioksinom podobni PCB,
  • fenoli,
  • klorbenzeni,
  • lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH,
  • polarna organska topila,
  • trihalometani.
 • Biološki parametri:
  • ekotoksikološki parametri, razgradljivost,
  • glifosat, glufosinat, AMPA,
  • kovine in mikroelementi,
  • mineralna olja,
  • policiklični aromatski ogljikovodiki – PAO.
 • Fizikalno-kemijski parametri:
  • farmacevtske spojine, hormoni in druga onesnaževala,
  • identifikacija organskih spojin,
  • lahkohlapni aromatski ogljikovodiki,
  • pesticidi,
  • poliklorirani bifenili – PCB.

Celovita rešitev

Kemijske analize izvajamo za različne namene (individualna naročila strank, monitoringi, inšpekcijski vzorci …).
NLZOH strankam ponuja celovito rešitev – od vzorčenja, analiz (kemijskih in mikrobioloških) do izdaje poročil, mnenj in drugih storitev.

Storitve, ki jih opravljamo:

 • kemijske analize z akreditiranimi metodami; seznam akreditiranih preskušanj je razviden iz listine LP-014, ki je dostopna na strani Slovenske akreditacije in v fleksibilnem obsegu,
 • kemijske analize z validiranimi metodami v akreditiranem laboratoriju. 
Pogosta vprašanja
Nabor izvajanja analiz je izjemno velik, zato za konkretni primer posredujte povpraševanje prek spodnjega obrazca oziroma na naslov iz kontakta.
Umetno pripravljena zemljina lahko vsebuje do 10 volumskih odstotkov odpadkov, ki niso neonesnaženi izkop. Vrste odpadkov, ki se lahko uporabijo, so naštete v Prilogi 5 Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Leta 2019, ko se je začelo izvajanje zakonodaje, so se sortirne analize izvedle v prvih treh mesecih (januar–marec) ali zadnjih treh mesecih (oktober– december) v letu. V naslednjem letu (2020) se izvedejo v srednjih šestih mesecih (april–september). Zatem se obdobja ponavljajo v lihih letih enako kot v 2019, v sodih pa enako kot leta 2020.
Uredba predvideva sortiranje na 22 (pod)frakcij, 23. frakcijo pa predstavlja presevek odpadka – delci, manjši od 20 mm.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content