Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Nadzor kakovosti komposta in digestatov

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata omogoča predelavo nekaterih biološko razgradljivih odpadkov v kompost ali digestat. Z namenom, da neustrezno predelani odpadki ne bi končali v okolju, je v uredbi zahteva, da se sorazmerno z letno količino biološko predelanih odpadkov izvede ustrezno število nadzorov.

Naš laboratorij je akreditiran in ima vse potrebno znanje in opremo za izvajanje ustreznega in učinkovitega nadzora kakovosti komposta ali digestata.

Zakonodajna podlaga in namen storitve

Pri izvedbi nadzora je zahteva s strani uredbe po akreditaciji tako vzorčenja kot tudi vseh parametrov, ki se preiskujejo na kompostu oziroma digestatu.

Izvajamo nadzor kakovosti komposta ali digestata skladno s 14. členom uredbe. Pridobljeno imamo akreditacijo tako vzorčenja kot tudi analiznih metod.

Zaupanja vredno vzorčenje

Vzorčenje imamo akreditirano skladno s standardom:

  • SIST EN 12579 za komposte in
  • SIST EN ISO 5667-13 za digestate.

Vse analizne metode, ki jih uporabljamo pri izvajanju nadzora kakovosti komposta ali digestata, so akreditirane za oba matriksa, in sicer za standarde, navedene v prilogi 3 Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

Po zaključenih analizah vam pripravimo poročilo o nadzoru kakovosti komposta ali digestata, ki je skladno s 14. členom uredbe.

Pogosta vprašanja
Število nadzorov se izračuna skladno z 2. odstavkom 13. člena uredbe po naslednji enačbi: N = A 10.000 t + 1, N … število nadzorov na leto (rezultat se zaokroži navzgor), A … letna količina biološko razgradljivih odpadkov (podatek iz okoljevarstvenega dovoljenja).
Pri vseh nadzorih se izvajajo vse meritve razen organskih onesnaževal in kratkoverižnih maščobnih kislin, ki se skladno s 3. odstavkom 13. člena uredbe izvajajo manj pogosto.
Lahko, vendar v tem primeru kompost, ki nastane, ni proizvod. S tem se omeji možnosti uporabe komposta.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content