Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Kontrolni organ za področje odpadkov

Kontrolni organ pripravlja ocene nevarnega odpadka. Le-ta vključuje kontrolo dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig in oceno pričakovanih posledic zaradi lastnosti sežganega ali sosežganega nevarnega odpadka.

Kontrolni organ obenem lahko tudi pripravi oceno nenevarnega odpadka. Le-ta vključuje kontrolo dopustnosti odlaganja odpadka na odlagališču ali uporabe za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in oceno pričakovanih posledic zaradi lastnosti odloženega odpadka. 

Kdaj je treba izdelati oceno odpadka?

Po Pravilniku o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov je treba izdelati oceno odpadka za odlaganje in oceno nevarnega odpadka za sežig oz. sosežig, ki vključujeta kontrolo odpadka.

Kontrola nevarnega/nenevarnega odpadka obsega:
pripravo načrta kontrole, pregled proizvodnega procesa in dokumentacije o nastajanju nevarnega/nenevarnega odpadka, določitev načrta vzorčenja nevarnega/nenevarnega odpadka, predhodno (preliminarno) vzorčenje nevarnega/nenevarnega odpadka, vključno s kontrolo ustreznosti dodeljene številke nevarnega/nenevarnega odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vzorčenje nevarnega/nenevarnega odpadka in kemično analizo nevarnega/nenevarnega odpadka ter določitev dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig glede na zahteve okoljevarstvenega dovoljenja sežigalnice oz. določitev dopustnosti odlaganja nenevarnih odpadkov na odlagališče za nenevarne odpadke glede na mejne vrednosti iz Priloge 2 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Pogosta vprašanja
Ocena s kontrolo odpadkov velja leto dni.
Kemične analize odpadkov veljajo tri leta ob dejstvu, da se tehnologija nastanka odpadka ne spreminja, v obratnem primeru leto dni.
Začetna kontrola odpadka se izvede, ko se na odpadku prvič izvaja kontrola oz. so kemične analize starejše od treh let. Začetna kontrola odpadka se lahko izvede tudi prej kot v treh letih v primeru, ko se tehnologija nastanka odpadka spremeni in je možno, da odpadek nima več istih lastnosti.
Zakonodaja predpisuje, da je treba v oceno za sežig vključiti kontrolo primernosti in dopustnosti sežiganja nevarnega odpadka. Kar zadeva oceno odlaganja odpadka, pa zakonodaja striktno še ne vključuje kontrole odpadka.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content